'Cocreatie voorwaarde voor succes digitale transformatie'

Met zijn bedrijven Startup Insight, LAB15 en Startup Focus helpt innovatiegoeroe Carlos Torres start-upondernemers bij het managen van hun bedrijf en bij het creëren van vertrouwen en transparantie in hun relatie met investeerders. Torres adviseert ook grote corporates die willen innoveren. Voor digitale transformatie en het toepassen van nieuwe technologieën ziet Torres samenwerking en cocreatie binnen ecosystemen als voorwaarden voor succes.

 

Financiële aannames beter benoemen

Het bouwen van een financiële businesscase staat bij start-ups in de beginfase vaak op de achtergrond. Start-ups moeten volgens Torres begrijpen dat zij hun financiële aannames beter moeten benoemen en onderbouwen. ‘Ze weten vaak niet hoe ze dit gesprek met investeerders moeten voeren. Start-ups hebben daarom absoluut baat bij de kennis en ervaring van bestaande financiële dienstverleners zoals PwC’, zegt Carlos Torres in Spotlight, het vaktechnisch bulletin van de accountancypraktijk van PwC. Torres is medeoprichter van Startup Insight, LAB15, Startup Focus en mentor bij InnoLeaps en Startupbootcamp.

Onverwachte business- en verdienmodellen

In gesprek met PwC-partner Arjan Brouwer legt Carlos Torres uit dat er bij ideeën van start-ups vaak niet meteen een business- en verdienmodel is dat goed past bij de betreffende propositie, vooral niet bij de toepassing van nieuwe technologieën. Dit terwijl investeerders graag willen dat hun investering snel geld opbrengt. Torres: ‘Vaak wordt de waarde van de propositie pas na een tijdje duidelijk.’ Torres beschrijft innovatie als een proces waar het allereerst gaat om ideeënvorming en probleemdefinitie, gevolgd door een waardepropositie en dan pas de uiteindelijke oplossing. Torres: ‘Als je al geld wilt verdienen voordat je al deze stappen hebt doorlopen, zeg je eigenlijk dat je de oplossing al weet voordat je begint. Wat je vaak ziet is dat tijdens het vinden van innovatieve oplossingen onverwachte business- en verdienmodellen naar boven komen.’

 

Experimenteren

Op de vraag hoe het werk van Torres verschilt van traditionele consultancy is hij vrij duidelijk: ‘Consultants werden in het verleden betaald voor het geven van een bevredigend antwoord op een bepaald vraagstuk en niet voor het stellen van de wedervraag “Waarom?” of het antwoord “Ik weet het niet”. Wij doen het tegenovergestelde. We zeggen vaak tegen onze klanten: we weten het niet, we hebben geen idee hoe deze technologieën uw business gaan beïnvloeden, we moeten dus experimenteren en dat is een reis die we samen moeten maken’.

 

Innovatie door bestaande bedrijven

Als bestaande bedrijven willen innoveren, kunnen zij volgens Torres gebruikmaken van de kennis die er al is. Wel zegt hij dat deze bedrijven bij nul moeten beginnen als het gaat om het vinden van het probleem dat zij willen oplossen. Dat kan alleen als innovatie buiten de kern van het bedrijf plaatsvindt, ook gezien de snelheid die je daarvoor nodig hebt en de mogelijkheid om van fouten te leren zonder het bedrijf in gevaar te brengen. Torres: ‘Vanuit een consultingperspectief zou de rol van PwC kunnen zijn om ervoor te zorgen dat deze corporates kunnen innoveren terwijl de kern van het bedrijf intact blijft.’

Ecosystemen

Als het gaat om digitale transformatie en het toepassen van nieuwe technologieën ziet Torres samenwerking en cocreatie binnen ecosystemen als cruciaal. Bestaande bedrijven, ook PwC, moeten volgens hem hun rol vinden in zo’n ecosysteem. Het idee dat je iets kunt bereiken door een-op-een met een klant te werken is de oude manier van denken die niet meer werkt. Torres benadrukt dat het tempo waarin bedrijven moeten en zullen veranderen exponentieel zal stijgen. Torres: ‘Bedrijven moeten dit tempo bijhouden en samenwerken in ecosystemen. Het van binnenuit stimuleren van de transformatie moet een topprioriteit zijn die top-down moet worden gedreven.’

 

Meer weten?

Wilt u meer weten? Bijvoorbeeld over de mogelijke rol die Carlos Torres ziet voor assurancedienstverleners rond initial coin offerings (ICO), blockchain of smart contracts? Lees dan het hele interview in Spotlight, het vaktechnisch bulletin van de accountancypraktijk van PwC.

Contact

Arjan Brouwer

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 49 45

Volg ons