Veel vrouwen denken dat ouderschap nadelig is voor carrière

Ruim veertig procent van de vrouwelijke werknemers denkt dat hun kansen op de arbeidsmarkt nadelig veranderen als zij een kind krijgen. Bijna de helft van de moeders heeft het gevoel dat zij na hun zwangerschapsverlof over het hoofd worden gezien voor promoties. Om diezelfde reden is 38 procent huiverig om gebruik te maken van regelingen voor een goede balans tussen werk en privé. Dat blijkt uit een wereldwijd onderzoek van PwC.

Vrouwen moeten zichzelf meer promoten

Ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag heeft PwC ruim 3600 werkende vrouwen tussen de 28 en 40 jaar gevraagd naar hun carrièreontwikkeling. Daaruit blijkt dat vrouwen zelfverzekerd en ambitieus zijn. Ook geven zij aan bewuster te zijn van het feit dat zij zichzelf moeten promoten, bijvoorbeeld als zij loonsverhoging willen.

 

Meer transparantie over promoties

Vrouwen zetten echter vraagtekens bij wat hun werkgever hen vertelt over ontwikkeling en promoties, vooral omdat er al tijden gepraat wordt over het creëren van gelijkheid tussen mannen en vrouwen op de werkvloer. 'Uit het onderzoek blijkt dat vrouwen vinden dat bedrijven transparanter moeten handelen. Er zou meer informatie moeten komen over hun perspectieven, waar zij staan en hoe zij kunnen doorgroeien', aldus Jan Willem Velthuijsen, hoofdeconoom van PwC. 

 

Goede balans tussen werk en privé

Velthuijsen wijst op een opvallende conclusie uit het onderzoek. 95 procent van de vrouwen geeft aan flexibiliteit belangrijk te vinden om werk en privé te kunnen combineren. Maar tegelijkertijd zijn zij huiverig voor de gevolgen van flexibel werken voor hun professionele groei. 'Bedrijven zouden daarom opnieuw moeten kijken naar de insteek van hun regelingen voor een evenwichtige balans tussen werk en privé.'

 

Contact

Jan Willem Velthuijsen

Jan Willem Velthuijsen

Chief Economist, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 75 58

Volg ons