Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Uitstekende positie Nederlandse jongeren op arbeidsmarkt

26/03/19

Young Workers Index 2019

Vergeleken met jongeren in andere Europese landen is de positie van Nederlandse jongeren op de arbeidsmarkt uitstekend. Dat blijkt uit onderzoek van PwC. In geen enkel ander Europees land zijn er zoveel jongeren die naar school gaan of een baan hebben. Ook zijn veel Nederlandse jongeren hoogopgeleid. Slechts een klein deel heeft geen startkwalificaties.

Toch heeft in Nederland niet elke jongere dezelfde kansen. Jaarlijks volgen zo’n twintigduizend jongeren geen opleiding of ze hebben geen werk vanwege een handicap of een ziekte. Ook jongeren met een migratieachtergrond ervaren nog steeds dat zij minder makkelijk aan een stageplek of baan komen dan autochtone jongeren.

Opleidingsniveau ouders speelt rol bij kansen jongeren

Het opleidingsniveau van ouders speelt een beslissende rol bij de kansen die jongeren krijgen. Kinderen van hoogopgeleide ouders krijgen vaker ondersteuning in de vorm van huiswerkbegeleiding en examentraining. Ook krijgen kinderen van hoogopgeleide ouders veel vaker een hoger schooladvies dan op basis van de Cito-toets verwacht wordt. Kinderen van laagopgeleide ouders krijgen lagere schooladviezen, gaan vaker naar een brede brugklas, gaan minder vaak naar het hoger onderwijs en lopen meer risico op voortijdig schoolverlaten.

Het lijkt erop dat jongeren met een lagere sociaal-economische achtergrond steeds minder kansen krijgen op een goede arbeidsmarktpositie. Bedrijven en organisaties kunnen jongeren op drie manieren helpen om hun vooruitzichten te verbeteren:

  • Door hoogwaardige stageplekken aan te bieden.
  • Door discriminatie te vermijden en gelijke kansen te geven aan jongeren met verschillende achtergronden.
  • Door secundaire arbeidsvoorwaarden te bieden die specifiek zijn toegesneden op de wensen van jongeren.

Contact

Bastiaan Starink

Bastiaan Starink

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 375 58 28

Richard Goldstein

Richard Goldstein

Industry Leader Publieke Sector PwC Europe en Nederland, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 50 48

Jan Willem Velthuijsen

Jan Willem Velthuijsen

Chief Economist, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 248 32 93

Volg ons