Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Techsector heeft ook inzichten van vrouwen nodig

04/12/18

Tien aanbevelingen om meer meisjes en vrouwen naar opkomende technologieën te trekken en daar te houden

Data-analyse, kunstmatige intelligentie en slimme robotica veranderen de taken die we uitvoeren en de vaardigheden die we nodig hebben. Digitalisering en slimme automatisering veranderen fundamenteel de manier waarop we werken. Deze ontwikkelingen creëren nieuwe banen voor mensen die technologische toepassingen kunnen ontwerpen en optimaliseren.

In veel opzichten is dat een goed vooruitzicht, maar veel van deze taken zullen waarschijnlijk worden uitgevoerd door mannelijke werknemers. Vrouwen zijn sterk ondervertegenwoordigd in de technische sector en als er in vooral ons onderwijssysteem niets verandert, blijft dat zo. Dat is slecht voor de maatschappij. Als technologie hoofdzakelijk door slechts de mannelijke helft van de bevolking wordt ontworpen, lopen consumenten de inzichten, innovaties en oplossingen van de vrouwelijke helft mis. In ons rapport 10 nudges for more #WomenInTech geven we tien aanbevelingen om meer meisjes en vrouwen naar opkomende technologieën te trekken en daar te houden.

Vrouwen met STEM-gerelateerd werk verdienen meer

In de Europese Unie hebben 39,3 miljoen vrouwen een diploma behaald in het hoger onderwijs. Van dat aantal werken er maar er maar 1,4 miljoen als ICT’er in de technologiesector. In Nederland is slechts vijftien procent van alle wiskundigen, technici en it-specialisten een vrouw. Volgens Jan Willem Velthuijsen, hoofdeconoom van PwC, ligt hier de oorsprong van meerdere problemen. ‘Vrouwen met STEM-gerelateerd werk (science, technology, engineering en mathematics) verdienen 35 procent meer in vergelijking met vrouwen die niet werkzaam zijn in deze industrieën. Maar het gaat niet alleen om het salaris. Het berooft vrouwen ook van ervaring opdoen met nieuwe technologieën, die in de nabije toekomst belangrijker worden.’

Ervaringen tijdens studie beïnvloeden diversiteit in techsector

Het gebrek aan diversiteit in technische beroepen wordt voor een belangrijk deel bepaald door diepgewortelde overtuigingen, en ervaringen gedurende de onderwijsloopbaan. De afgelopen tien jaar heeft de Nederlandse overheid met allerlei campagnes geprobeerd meer meisjes te interesseren voor bètavakken. Hoewel het aantal meisjes dat op havo en vwo een natuur & techniek-profiel kiest sinds 2008 is verdriedubbeld, komt slecht een klein deel in de technische sector terecht.

Onze tien aanbevelingen

Geef feedback over prestaties van meisjes in STEM-vakken

Laat regelmatig weten hoe goed meisjes het doen in STEM-vakken (science, technology, engineering en mathematics) in vergelijking met andere vakken. Deze feedback kan helpen bestaande overtuigingen te verminderen. Bovendien kan feedback de juiste mensen aanmoedigen om deel te nemen aan competities: de meest capabele in plaats van de meest prestatiegerichte mensen. Eerder is aangetoond dat regelmatige feedback vrouwen meer motiveert om de concurrentie aan te gaan.

 

View more

Vermijd aanwijzingen die leiden tot prestatiebeperkende stereotypen

Verplaats bijvoorbeeld de vakjes waar kandidaten wordt gevraagd hun geslacht en etniciteit te vermelden van het begin naar het einde van een toets.

 

View more

Geef meisjes een rolmodel

Rolmodellen zijn voor jongeren zeer bepalend bij de keuzes die ze maken. Betrek daarom vrouwelijke STEM-leraren en anderen die een niet-stereotiepe baan hebben in het leerprogramma. Een initiatief waarbij vrouwelijke wiskundedocenten of ingenieurs - evenals mannelijke verpleegsters en mannelijke leerkrachten van het basisonderwijs - met schoolkinderen spreken, kan belangrijk zijn in de vormingsjaren van zowel jongens als meisjes. Vrouwelijke studenten kiezen vaker voor STEM-vakken als ze een vrouwelijke professor hadden in het propedeusejaar.

 

View more

Denk aan de details

Het gedrag van studenten kan ook door subtiele en eenvoudige veranderingen worden beïnvloed. Denk bijvoorbeeld aan de posters op de muren van uw organisatie. Staan daar ook meisjes op die scheikundeproeven doen of vrouwen die een technisch beroep uitoefenen?

 

View more

Verwijder verwijzingen naar geslacht uit vacatureteksten

Door impliciete masculiene woorden, zoals assertief en onafhankelijk, te verwijderen uit vacatureteksten en commerciële mededelingen kunnen organisaties eerder de aandacht van vrouwen trekken. Bij het zoeken naar banen kijken vrouwen meer naar zaken als de bedrijfscultuur, waarden en managementstijl.

View more

Vergeet bij werving niet het belang van verbondenheid

Bij het zoeken naar vrouwelijke werknemers speelt in elke fase van het wervingsproces het gevoel van herkenning en verbondenheid een belangrijke rol. De eerste indruk is daarbij al zeer bepalend. Laat bij recruitmentevenementen voor studenten bijvoorbeeld vrouwelijke medewerkers vertellen over technologische ontwikkelingen en hun impact op de samenleving. 

 

View more

Gebruik geen zelfbeoordelingen bij functioneringsgesprekken

Doe waar mogelijk afstand van zelfbeoordelingen of vermijd in elk geval het delen van zelfbeoordelingen met beoordelaars voorafgaand aan functioneringsgesprekken. Veel bedrijven vragen hun werknemers om zichzelf te evalueren en deze zelfevaluaties vervolgens te delen met hun leidinggevenden. Vrouwen onderschatten echter over het algemeen hun prestaties, waardoor beoordelaars onbewust een laag referentiepunt krijgen.

View more

Laat bij promotiegesprekken anderen onderhandelen

Geef bij gesprekken over promotie en salarisverhogingen andere collega's de kans feedback te geven. Ook het uitnodigen van derden om namens de betrokken werknemer te onderhandelen, moet mogelijk zijn.

View more

Kijk bij het samenstellen van teams naar de benodigde aanvullingen

Bij het samenstellen van teams is het belangrijk naar de benodigde eigenschappen te kijken. Het is beter om bij het zoeken van een nieuwe collega te kijken wat voor een persoon er op dat moment nodig is in plaats van een 'replica' van de vertrokken collega te zoeken. Een diversiteit aan standpunten verhoogt de kwaliteit van de oplossingen die een team bedenkt.

View more

Verander de normen door een slimmere communicatie

Als de diversiteit toeneemt, is het beter om de nadruk op de positieve ontwikkelingen te leggen. Vertel over het toenemende aantal bedrijven dat zich met diversiteit bezig houdt. Door informatie te delen over wat anderen doen, kunnen achterblijvers extra gemotiveerd worden om hetzelfde te doen. Daarbij kan het formuleren van gedragscodes een krachtige aanwijzing zijn om barrières voor vrouwen weg te nemen.

View more

Pijplijn van voortgezet onderwijs naar baan in tech lekt op veel plekken

De pijplijn van voortgezet onderwijs naar een technische studie en uiteindelijk een carrière in betatechniek, lekt op veel plekken. ‘Een deel van de meisjes op havo/vwo met een natuur & techniek-profiel kiezen uiteindelijk voor een niet-technische studie, of na een technische studie voor een niet-technische baan. Dit laatste geldt vooral als ze een studie hebben gedaan met bèta-elementen in plaats van een volledige bètastudie’, zegt Velthuijsen.

Wij denken dat de disbalans tussen mannen en vrouwen in bètatechniek alleen kan worden verholpen als scholen, universiteiten en bedrijven samenwerken om de opvattingen over bètatechniek te veranderen, het zelfvertrouwen van meisjes en vrouwen vergroten, en een omgeving creëren zodat zij zich thuis voelen in deze sector. ‘De tien gedragsmaatregelen, die snel en goedkoop zijn uit te voeren, kunnen een middel zijn om de balans tussen mannen en vrouwen in deze sectoren recht te trekken’, aldus Velthuijsen.

Contact

Jan Willem Velthuijsen

Jan Willem Velthuijsen

Chief Economist, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 248 32 93

Marc Borggreven

Marc Borggreven

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 44 89

Veronique Roos

Veronique Roos

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 378 78 25

Volg ons