Dichten loonkloof man-vrouw levert biljoenen op

08/03/19

Nederland stijgt in Women in Work Index, maar het kan nog beter

Als het gaat om het dichten van de loonkloof tussen mannen en vrouwen is er in Nederland nog veel te winnen. Ten opzichte van 2000 is de loonkloof wel kleiner geworden: van 21 naar 15 procent in 2017. Op het gebied van arbeidsparticipatie en gelijke beloning loopt Nederland nog steeds achter op vergelijkbare Europese landen. Een uitbreiding van het gedeelde ouderschapsverlof kan helpen bij het dichten van het gat. Dat blijkt uit de Women in Work Index van PwC.

Deze index is een jaarlijks onderzoek naar de vertegenwoordiging van vrouwen en de economische positie van vrouwen op de werkvloer binnen de 33 OESO-landen. De index kijkt naar vijf arbeidsfactoren, waaronder de loonkloof en arbeidsparticipatie. In de ranglijst is Nederland ten opzichte van vorig jaar vier plekken gestegen: van plek 23 naar 19. De stijging is te verklaren door het groeiende aandeel vrouwen op de arbeidsmarkt (75 procent in 2017) en de daling van het werkloosheidscijfer onder vrouwen (zes procent in 2017). Op de loonkloof valt desondanks nog veel te winnen, aldus Jan Willem Velthuijsen, hoofdeconoom van PwC.

Toename arbeidsparticipatie vrouwen gaat langzaam

‘In alle OESO-landen zijn vrouwen weliswaar steeds meer vertegenwoordigd op de werkvloer. Maar de vooruitgang gaat langzaam en valt er nog veel winst te behalen. Als de OESO-landen de arbeidsparticipatie van vrouwen vergroten tot het niveau van Zweden (82 procent), levert dat zo’n zesduizend miljard dollar aan economische groei op in het bruto binnenlands product (bbp). Als alle landen de loonkloof tussen mannen en vrouwen zouden dichten, komt daar nog eens tweeduizend miljard dollar bij. Dat is ruim twee keer het bruto binnenlands product van Nederland.’

Een van de redenen waarom de huidige situatie niet sneller verbetert, is dat er heel weinig voortgang wordt geboekt met het aantal vrouwen in hoge posities in bedrijven en instellingen. Ook hebben veel organisaties moeite diversiteit in hun beleid te integreren en de voorgenomen acties daadwerkelijk naar de praktijk te vertalen.

Uitbreiden gedeeld ouderschapverlof helpt loonkloof verkleinen

Ongeveer 75 procent van de Nederlandse vrouwen participeert op de arbeidsmarkt. Voor mannen ligt dit cijfer op 84 procent. Dit verschil is sterk gedaald ten opzichte van het jaar 2000, toen het gat nog achttien procent was. De loonkloof in Nederland is gedaald van 21 naar vijftien procent in 2017. Om dit gat verder te dichten is het belangrijk om onder meer het gedeelde ouderschapsverlof verder uit te breiden. Nederland loopt hierin achter op vergelijkbare Europese landen. Het gat dichten zou potentieel zo’n 33,9 miljard dollar aan economische groei opleveren. Als we de arbeidsparticipatie verhogen tot het niveau in Zweden, kan het bbp in Nederland met vijftien procent (139 miljard dollar) stijgen.

Velthuijsen ziet meerdere aandachtspunten, maar een van de belangrijkste is dat ‘het diversiteitsbeleid van een bedrijf ook daadwerkelijk in lijn is met en geïmplementeerd is binnen de strategie. Daarbij is het van groot belang dat de top van de organisatie verantwoording moet afleggen over de diversiteitscijfers en dat die dus ook goed gemeten moeten worden.’

Contact

Janet Visbeen

Janet Visbeen

Partner , PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 464 26 25

Jan Willem Velthuijsen

Jan Willem Velthuijsen

Chief Economist, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 75 58

Volg ons