Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Laat geen fiscale waarde op tafel liggen

89% van de verkopers zegt dat er ruimte is voor verbetering van de fiscale en juridische structuur in een transactie; 'Creating value beyond the deal'.

Misschien niet geheel verrassend. In veel transacties werd er in de regel namelijk niet veel verder gekeken dan de historische fiscale positie en de fiscaal optimale allocatie van de overnameschuld. Natuurlijk komt er meer bij kijken, maar de fiscale positie van een verkoop- en/of overnamestructuur werd doorgaans geoptimaliseerd in isolement van de commerciële en operationele realiteit van de target onderneming. 

Wat is er veranderd?

Recente wijzigingen in de belastingregels, zoals het BEPS-initiatief van de OESO, hebben de aftrekbaarheid van de rente beperkt, hetgeen het gebruik en de waarde van de schuldfinanciering heeft verminderd. In combinatie met de toegenomen onrust, convergentie in de sector, technologische veranderingen en de noodzaak om over te schakelen op nieuwe bedrijfsmodellen om concurrerend te blijven, heeft dit ertoe geleid dat (financiële) investeerders steeds meer op zoek zijn om waarde te ontsluiten.

 

Waarde van belastingen

De nieuwe fiscale wereldorde schrijft nog meer voor dat belasting de business volgt. Men zou kunnen stellen dat dit weinig ruimte laat om waarde te creëren door middel van belastingen. Echter verkopers en kopers zijn wel steeds meer op zoek naar het ontsluiten van waarde door strategische herpositionering, het verbeteren van de bedrijfsprestaties en het optimaliseren van het bedrijfsmodel bij een transactie. Dit impliceert verandering en met verandering is er potentieel om additionele waarde te creëren en in stand te houden door middel van belastingen.   

Stel, voor een target zijn er groeimogelijkheden in Zuidoost-Azië en deze zijn het best te realiseren door de belangrijkste activiteiten te verplaatsen naar die regio. Deze wijziging is een kweekvijver voor belasting nu effectieve belastingdruk en contante belastingen bepaald worden door wat, waar en door wie gedaan wordt. Door de belasting impact mee te wegen bovenop de geïdentificeerde omzet en/of kosten synergie wordt waarde gecreëerd vanuit een fiscaal en juridisch perspectief. Niet pas wanneer een transactie wordt beklonken, maar volgens twee derde van onze Creating value beyond the deal respondenten direct vanaf het begin van een transactie en met betrekking tot de gehele hele value chain van een onderneming.

Download ons Engelstalig rapport en lees hoe anderen een lange termijn, alomvattende aanpak van waardecreatie hanteren.

Contact

Hans Seeling

Hans Seeling

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 121 20 07

Brenda Mooijekind

Brenda Mooijekind

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 239 94 51

Oscar Kinders

Oscar Kinders

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 151 38 42

Bart Weijers

Bart Weijers

Senior Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 454 11 93

Remko Franssen

Remko Franssen

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 333 86 08

Volg ons