Duurzaam ondernemen

Ook dit jaar biedt de Nederlandse overheid weer fiscale faciliteiten en subsidies aan het bedrijfsleven om de economie te versterken. Daarbij gaat bijzondere aandacht uit naar het stimuleren van ondernemerschap, duurzaamheid en innovatie. Er is een breed scala aan regelingen beschikbaar waardoor er waarschijnlijk ook voor uw onderneming een voordeel is te behalen.

Uit het vorig jaar gepubliceerde Regeerakkoord blijkt dat de regering zich bewust is van de grote waarde van ondernemers voor de Nederlandse economie. Zij zijn de motor van de economische vooruitgang. Het voornemen is geuit om ook de komende jaren te investeren in innovatie en duurzaamheid. Dit zal bijvoorbeeld worden gedaan door aanpassingen in het brede spectrum van (fiscale) stimuleringsmaatregelen. Maar ook voor 2018 is reeds een ruim pakket aan faciliteiten beschikbaar.

 

Wat betekent dit voor u?

Door de diversiteit aan regelingen is het goed denkbaar dat ook uw onderneming in aanmerking komt voor één of meerdere faciliteiten. Ook zijn er verschillende mogelijkheden voor het verkrijgen van een subsidie. Een ondernemer die investeert in een bedrijfsmiddel bijvoorbeeld, heeft onder voorwaarden recht op een extra fiscale aftrekpost. Dit verlaagt de fiscale winst en daarmee de verschuldigde belasting. Voor de kosten van speur- en ontwikkelingswerk bestaan diverse tegemoetkomingen. Werkgevers kunnen in bepaalde gevallen hun loonkosten verlagen door gebruik te maken van een afdrachtvermindering in de loonheffing. Voordelen uit innovatie kunnen worden belast tegen een zeer laag effectief tarief. Wel is het van belang dat u tijdig actie onderneemt. Uiteraard helpen wij u daarbij graag.

Publicatie investeringsfaciliteiten en subsidies in 2018

Wilt u meer lezen over de mogelijkheden die bestaande regelingen bieden, download dan hieronder onze publicatie ‘Duurzaam ondernemen - Fiscale investeringsfaciliteiten en subsidies voor innovatief en duurzaam ondernemen in 2018'.

Contact

Knowledge Centre

Rotterdam, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 43 51

Volg ons