Meer flexibiliteit consumentenbedrijven door gebruik werkkapitaal

Om beter te kunnen inspelen op de veranderingen in de sector doen consumentenbedrijven er goed aan hun werkkapitaal te gebruiken voor verdere investeringen. Dat is de belangrijkste conclusie van het jaarlijkse wereldwijde PwC-onderzoek Pressure in the system, waarbij dit keer specifiek is gekeken naar bedrijven die in de consumentenmarkt actief zijn.

Relevante nieuwe technologieën

Uit het onderzoek blijkt dat wereldwijd 67 miljard dollar 'vastzit' in werkkapitaal. In Europa gaat het om 12 miljard euro. Volgens ons is het van vitaal belang dat bedrijven in de consumentensector dit kapitaal meer gaan gebruiken voor gerichte investeringen in relevante nieuwe technologieën. Op die manier kunnen ze flexibeler opereren en in deze digitale wereld beter reageren op de toenemende wensen en verwachtingen van de eindconsument.

Beter beheer werkkapitaal is nodig

In de sector neemt het rendement momenteel gestaag af, zoals ons onderzoek ook laat zien. Bedrijven worden geconfronteerd met minder besteedbaar inkomen, een inflatie in de leveranciersketen en de operationele kosten, en een meer concurrerende handelsomgeving. Om te kunnen investeren zullen bedrijven dus geld moeten vrijmaken. Een beter beheer van werkkapitaal is daarom niet alleen een prioriteit, maar een noodzaak.

Beter naar risico's bij klanten kijken

De huidige beperkte focus op schulden moet worden uitgebreid naar vorderingen en voorraden. Niet alleen om geld te besparen, maar ook om andere voordelen te genereren. De faillissementen in de detailhandel de afgelopen jaren hebben bijvoorbeeld aangetoond dat bedrijven beter naar de risico’s bij klanten en de betalingsstromen moeten kijken.

Concurrerend blijven

Dit rapport toont duidelijk aan dat consumentenbedrijven hun werkkapitaal niet simpelweg als een rekening-courant moeten zien. Werkkapitaal is een goedkope geldbron die bedrijven helpt om concurrerend te blijven en te investeren in nieuwe technologieën.

Contact

Danny Siemes

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 42 64

Volg ons