Vertrouwen

PwC Global Consumer Insights Survey 2018

Hoe gaan consumenten om met online veiligheidsrisico’s?

In de tijd dat het bij winkelen altijd om menselijke interactie ging, waren veiligheid en fraude in de meeste landen geen punt van zorg. Met de komst van online winkelen is dit veranderd. Door deze ontwikkeling is er meer online fraude en is er dus ook behoefte aan meer veiligheidsmaatregelen.

Dit is inmiddels een bekend thema en consumenten kunnen zelf veel doen om de online risico’s te beperken. Toch zien we dat consumenten ten opzichte van ons onderzoek van vorig jaar over het algemeen iets minder voorzorgsmaatregelen nemen. Dit kan betekenen dat zij meer vertrouwen in de winkels hebben, hetgeen goed nieuws is, maar ook dat zij in toenemende mate ervan uitgaan dat winkels een betrouwbare, veilige online omgeving bieden. Uit onze ‘Global Consumer Insights Survey’ blijkt dat de sociale media extreem belangrijk zijn. Mensen vertrouwen op de wijsheid van de massa. De uitdaging voor merken en winkels is om authentiek en betrouwbaar over te komen.

loading-player

Playback of this video is not currently available

Consumers remain conscious of ways to reduce online security risks

Contact

Shana Laurie de Hernandez

Shana Laurie de Hernandez

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 75 55

Marc Hoogenberg

Marc Hoogenberg

Partner Strategy&, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 44 07

Volg ons