Wat heeft Black Friday dit jaar in petto?

29 november 2019

Black Friday is een winkelfenomeen dat zich inmiddels op de Nederlandse retailkalender heeft genesteld, nadat het eerder dit decennium uit de VS is komen overwaaien. De laatste maanden van het jaar kennen al veel belangrijke evenementen voor retailers en consumenten. Kunnen Black Friday en het nauw verwante Cyber Monday daartussen een plaats veroveren? Wat vinden consumenten ervan? We vroegen het aan tweeduizend consumenten in Nederland en vergeleken hun gedrag met dat van kopers in andere landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland. Hieronder hebben we de belangrijkste bevindingen op een rij gezet.

64% van de volwassenen, vooral jongvolwassenen, is geïnteresseerd in Black Friday

Jongvolwassenen hebben de meeste interesse in Black Friday: in de leeftijdsgroep 18-34 jaar geeft 80% van de respondenten aan geïnteresseerd te zijn. Black Friday wordt hoofdzakelijk online onder de aandacht gebracht. 'Als consumenten veel gebruikmaken van sociale media en zogenoemde "deals-websites", zien we de populariteit van Black Friday en Cyber Monday sterk toenemen. Dat verklaart de bekendheid onder de jongere doelgroep', aldus Milo Hartendorf, retailexpert van PwC.

Consumenten verwachten 230 euro uit te geven aan Black Friday-aankopen, 14% meer dan vorig jaar

Consumenten gebruiken Black Friday vooral om te profiteren van de verlaagde prijzen ten opzichte van de hogere prijzen die meestal rond Sinterklaas en kerst worden berekend. De gemiddelde uitgaven stijgen naar verwachting met 14% ten opzichte van vorig jaar, een toename die vooral voor rekening komt van huishoudens met een jaarinkomen tot 60.000 euro.


Vergeleken met andere landen zijn de gemiddelde uitgaven in Nederland nog relatief laag, en de snelheid waarmee ze stijgen blijft achter bij landen als Frankrijk en Duitsland.

Slechts 12% van de respondenten noemt de huidige economische onzekerheid als belangrijkste reden voor lagere Black Friday-uitgaven ten opzichte van vorig jaar

Dit suggereert dat zorgen over een mogelijke recessie als gevolg van de brexit en de doorlopende handelsoorlog tussen Amerika en China voor consumenten geen reden zijn om hun uitgaven te matigen. Consumenten in Duitsland en Frankrijk lijken zich nog minder zorgen te maken over een mogelijke economische neergang: slechts 5% van de respondenten die denken minder te zullen uitgeven, noemt economische onzekerheid als belangrijkste reden daarvoor.

Kleding en elektronica zijn de populairste productgroepen

Er lijkt echter een duidelijke voorkeur te bestaan op basis van geslacht. Vrouwen besteden hun Black Friday-budget vooral aan kleding, terwijl mannen hun geld eerder uitgeven aan consumentenelektronica.

Respondenten verwachten 61% van hun Black Friday-aankopen online te doen

Dit komt min of meer overeen met het gemiddelde voor alle onderzochte landen - alleen in Duitsland en het VK zijn de online-uitgaven naar verwachting hoger met 72%. Dit hangt mogelijk samen met de lagere winkeldichtheid en de sterke aanwezigheid van Amazon in deze landen. Het feit dat internet nog niet zo'n voet aan de grond heeft gekregen in Zuid-Afrika, is waarschijnlijk een van de redenen dat consumenten daar verwachten slechts 43% van hun Black Friday-budget online te besteden.

Een groot aantal kassa's en voldoende voorraad zorgen voor de beste Black Friday-consumentenervaring

Consumenten noemen lange rijen en drukke winkels als belangrijkste nadelen van Black Friday, direct gevolgd door een gebrek aan artikelen op voorraad en uitverkochte artikelen. Nederlandse consumenten lijken zich minder te storen aan een gebrek aan verkooppersoneel dat ze helpt om hun beste Black Friday-deal te kiezen.Wat weet u over Black Friday?

Doe mee aan onze quiz.Stephanie Maher

Milo Hartendorf

Retail & Consumer Industry Leader, PwC Nederland

Tel. +31 (0)88 792 51 12

Volg ons