Politiewerk in netwerksamenleving vraagt om internationale kennisdeling

Hoe kunnen politieorganisaties omgaan met de veranderde wereld waarin zij hun werk doen? PwC ontwikkelde de visie Policing in a networked world, op basis van gesprekken met politieleiders in zes landen. PwC-expert George Alders vertelt over deze visie als startpunt om politieleiders wereldwijd te ondersteunen en kennis uit te wisselen.

Dat de criminaliteitscijfers volgens het CBS sterk dalen, kwam het bureau eerder deze maand op veel reacties te staan – van burgers die juist een stijgend gevoel van onveiligheid ervaren en van experts die vermoeden dat criminaliteit sneller verandert dan in de cijfers gevangen wordt. Ook George Alders van PwC is die laatste mening toegedaan.

Verschuiving van criminaliteit

‘We zien in alle westerse landen dat de criminaliteit deels verschuift van de fysieke naar de digitale wereld. Met de toename van cybercriminaliteit wordt misdaad ook complexer. Denk aan activiteiten op het dark web, waar criminelen internationaal geld, data en gestolen of illegale goederen uitwisselen. Veel van dit soort misdrijven wordt nog nauwelijks geregistreerd. En ik vermoed dat de aangiftebereidheid ook laag is. Een ondernemer die met ransomware te maken krijgt, is meer gericht op de continuïteit van de onderneming dan op het doen van aangifte.’

Uitdagingen voor politieorganisaties

Het internationale visiedocument Policing in a networked world is een nieuw initiatief van PwC om politieorganisaties wereldwijd te helpen meer toekomstbestendig te worden. Voor deze visie sprak PwC met zo’n 25 politieleiders in Australië, Canada, Nederland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Alders: ‘Deze zes landen staan voor gelijksoortige uitdagingen. Wij denken dat deze politieorganisaties veel van elkaar kunnen leren. Nederland doet het met initiatieven voor vernieuwing helemaal niet slecht in vergelijking met de andere landen in het visiedocument. Maar internationale kennisdeling kan ook voor Nederland nuttig zijn.’

De agenten van de toekomst

Als voorbeeld noemt Alders de personeelssamenstelling van de toekomst. Het is één van de zes speerpunten waaraan de politie volgens de PwC-publicatie speciale aandacht moet geven. ‘In Noorwegen worden veel nieuwe mensen geworven voor de politie. Onder wie heel veel jonge mensen die digitaal handig zijn, om die complexe cybercriminaliteit aan te pakken. De verwachting is dat in 2020 twee derde van het politiekorps minder dan tien jaar ervaring heeft bij de politie. Ook in Nederland worden veel nieuwe mensen aangenomen, alleen al om de pensioneringsgolf op te vangen. Het zou geweldig zijn als we de ervaringen met zo’n transformatie tussen landen kunnen delen.’

Extra opsporingskracht van burgers

Een ander speerpunt uit de publicatie is het inbedden van maatschappelijke betrokkenheid bij het politiewerk. Ter illustratie vertelt Alders hoe hij zelf in het buitenland op een lokaal politiebureau terechtkwam nadat hij was bestolen. ‘Terwijl de politieagent tegenover mij met pen en papier mijn antwoorden noteerde, zag ik via de app Find my iPhone dat mijn gestolen laptop zich op één kilometer van het politiebureau bevond. Ik liet het zien aan de agent, maar hij kon er niets mee. Er was geen procedure om met deze burgerinformatie om te gaan. In Nederland lopen al diverse initiatieven om burgerparticipatie in de opsporing te versterken.’

Kaders voor private en burgeropsporing

Het visiedocument beschrijft dat Nederlandse burgers en bedrijven opsporingswerkzaamheden uitvoeren of via apps bijdragen aan de opsporing van verdwenen mensen of gestolen auto’s. ‘Met die extra opsporingskracht kan de politie haar eigen werk beter doen en de relevantie in de samenleving behouden. PwC helpt de Nederlandse politie en het Openbaar Ministerie bij een aantal van deze initiatieven en bij het nadenken over kaders waarbinnen opsporing door burgers en private partijen kan worden gedaan.’

Technologie en data

Nederland scoort volgens Alders relatief goed op het speerpunt technologie en data. De activiteiten van het Team High Tech Crime worden nationaal en internationaal gewaardeerd. ‘Maar hoe ga je in de brede politieorganisatie met technologie en data om? De publicatie beschrijft een mooi voorbeeld, weer uit Noorwegen, waar door digitalisering verschillende politietaken bij een zaak parallel worden uitgevoerd. Zo worden audio-opnames van het gesprek met slachtoffers ter plaatse geüpload, zodat experts op het bureau onmiddellijk ermee verder kunnen. Men wil de helft van de zaken hierdoor binnen een dag oplossen of afronden.’

Startpunt van kennisuitwisseling

Alle zes speerpunten voor een toekomstbestendige politie hebben een uitwerking met inspirerende voorbeelden in het visiedocument Policing in a networked world. Wat betreft Alders is deze visie een startpunt om politieleiders wereldwijd te ondersteunen en kennis uit te wisselen – onderzoek naar andere landen volgt later.

Contact

George Alders

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 32 85

Volg ons