Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Waardecreatie in private equity door optimalisatie en helderheid

11/12/19

Creating value beyond the deal

Wereldwijd zijn de activiteiten rondom fusies en overnames op een hoogtepunt, terwijl het aantal deals dat significante waarde oplevert daalt. Wat kunnen private-equityhuizen doen om waarde te creëren? Bastiaan Oomens van PwC gaat in op het belang van groei en het formuleren van een heldere strategie – twee van de aspecten die naar voren komen in het internationale PwC-onderzoek Creating value beyond the deal: ‘Het combineren van databronnen kan tot allerlei tactische en strategische kansen leiden.’

Dat kostenmanagement en financial engineering nooit genoeg zijn om waarde te creëren, weet volgens Bastiaan Oomens elk PE-huis dat actief is in de huidige markt. De beschikbaarheid van geld en de goedkope financiering leiden tot toegenomen concurrentie onder en met investeringsmaatschappijen, ook van corporates. ‘Veel transactieprocessen zijn vanuit het verleden vaak gericht op de risico’s. Als je als kopende partij juist analyseert hoe je de business kunt verbeteren, heb je een veel attractievere propositie. Dat kan op tactisch niveau, door incrementele optimalisaties door te voeren, en op strategisch niveau door de drivers voor langdurige groei te identificeren.’

Omzetgroei leidt tot waardecreatie

Oomens krijgt het als vraag uit de praktijk, van ondernemers en managementteams: ‘Ze willen horen waar in de nieuwe combinatie commerciële en strategische kansen liggen om vooruit te komen’. Naast meer kans op het sluiten van de deal, zal een plan voor omzetgroei juist bijdragen aan de waarde die de deal later oplevert. Het onderzoek Creating value beyond the deal, waarin de ervaringen zijn gebundeld van meer dan honderd senior executives van private-equitybedrijven wereldwijd, laat zien dat 74 procent van de deals die waarde creëerden ook omzetgroei liet zien. Oomens: ‘Zodra je als investeerder aan waardeverbetering werkt, bouw je ook het fundament van groei voor de volgende eigenaar. Het leidt tot betere exitkansen.’

Incrementele verbetering van de kernactiviteiten

‘Waardecreatie kan op allerlei manieren tot stand komen’, vertelt Oomens. ‘Het hoeft niet altijd groots en meeslepend. Met een incrementele verbetering van de kernactiviteiten is vaak al flink wat waarde te creëren. Denk bijvoorbeeld aan het rationaliseren van het aantal leveranciers en producten of het anders organiseren van het bestelproces. Maar ook werkkapitaalverbeteringen horen daarbij. Je kunt natuurlijk eenzijdig de betaaltermijn voor klanten verkorten, maar een geoptimaliseerd werkkapitaal is alleen houdbaar als het volgt uit een beter ingericht kernproces.’

'Waardecreatie hoeft niet altijd groots en meeslepend. Met een incrementele verbetering van de kernactiviteiten is vaak al flink wat waarde te creëren.'

Bastiaan Oomens, PwC

Verhouding waarde en prijs aanscherpen

Een andere route om aan waardecreatie te werken, is volgens Oomens om scherper te kijken naar welke waarde er nu precies wordt geleverd aan (eind)klanten en wat zij daarvoor willen betalen. ‘Verkoopt een bedrijf bijvoorbeeld standaardproducten of draagt het bij aan een megatrend zoals een gezond leefklimaat? Als klanten een hogere toegevoegde waarde ervaren, geeft dat ruimte voor een ander prijs- of verdienmodel, bijvoorbeeld via abonnementen in plaats van eenmalige verkoop. Een hogere prijs zie je onmiddellijk terug in de winstgevendheid.’

Combineren van databronnen

Bij de analyses van dit soort optimalisatiemogelijkheden kunnen ondernemers en managementteams vaak ondersteuning gebruiken van investeerders, die op hun beurt PwC om advies vragen. De beschikbaarheid van steeds meer data maakt het volgens Oomens mogelijk om tot allerlei inzichten te komen. ‘Zo hebben wij voor een kassenbouwer een databron die data van Google Maps naar gebouwen vertaalt, gecombineerd met een dataset die gebouwen classificeert. Nu kunnen we wereldwijd op straatniveau zien waar hoeveel vierkante meter kassen staan. Met die informatie kunnen we partijen in die branche van nieuwe inzichten voorzien.’

Strategische heroriëntatie en langjarige groei

Omzetstijging door tactische, incrementele verbeteringen is volgens Oomens het minimale dat investeerders moeten doen om in de huidige markt tot waardeverbetering te komen. ‘Om nog grotere stappen te maken, zien we dat succesvolle PE-huizen ervoor zorgen dat ze de strategische groeidrivers in beeld hebben. Waarop kan de onderneming langjarig kapitaliseren? Gaat het marktleiderschap uitbouwen van drie naar zes Europese landen? De Amerikaanse markt op? Zich richten op de grote golf grijze burgers? Welke richting het ook wordt, een gefundeerde visie daarop voorafgaand aan de deal helpt om ook daadwerkelijk waarde te creëren.’

Verdiepen in sector of trend

Uit het onderzoek Creating value beyond the deal blijkt dat 88 procent van de deals die nog voor het tekenen van de overnamepapieren met een strategisch plan gepaard gaan, gemiddelde tot significante winst opleveren. Oomens: ‘Investeerders die het goed doen, verdiepen zich jarenlang in een sector of een maatschappelijke trend, waardoor ze op een zeker moment precies weten welke bedrijven ze willen benaderen en wat het strategische plan ervoor is. Ook hier is data-analyse weer een belangrijke input waar wij investeerders bij helpen.’

Met data onderbouwde scenario’s voor groei

Wat adviseert Oomens verkopende en kopende partijen op het gebied van data te doen? ‘Wij ondersteunen partijen om op basis van data de mogelijke groeiscenario’s voor de lange termijn heel helder te krijgen. Welke kansen zijn er om de business te optimaliseren en verder uit te bouwen? Voor verkopende partijen adviseren wij vaak om een soort menukaart samen te stellen met alle knoppen waaraan gedraaid kan worden, als onderbouwing voor de prijs. Je maakt je aantrekkelijk voor investeerders als ze inzicht hebben in kansen op waardevermeerdering. En ook voor kopers zorgen wij voor een heel specifieke op data gefundeerde onderbouwing van het grotere plaatje, zodat de mogelijkheden, het groeipotentieel en de prijs met elkaar in verhouding zijn.’

Contact

Bastiaan Oomens

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 237 90 42

Remco van Daal

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 001 80 15

Volg ons