Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Private equity neemt verantwoord investeren steeds serieuzer

22/02/19

Private Equity Responsible Investment Survey 2019

Private-equitypartijen en investeerders krijgen steeds meer aandacht voor verantwoord investeren. Dat blijkt uit PwC’s Private Equity Responsible Investment Survey 2019, onder meer dan 150 private-equityhuizen uit 35 landen/regio’s. Hoewel 91% van deze bedrijven al specifiek beleid hanteert of ontwikkelt op het gebied van milieu, maatschappij en governance (environment, society and governance, ESG) blijkt er nog steeds een afstand tussen bedrijven die overwegen om actie te ondernemen en organisaties die daadwerkelijk proactief stappen zetten.

Effectieve inzet ESG en SDG’s

PwC’s Private Equity Responsible Investment Survey 2019 laat zien dat bijna 81% van de respondenten minstens eenmaal per jaar verslag uitbrengt aan zijn raad van bestuur over de stand van zaken rond milieu, maatschappij en governance. Zo’n 35% doet dit zelfs vaker. Bijna iedereen (91%) geeft aan over dit onderwerp beleid te voeren of te ontwikkelen. In 2013 was dit nog 80%. Van deze groep gebruikt of ontwikkelt 78% kpi’s om de voortgang van het verantwoord investeringsbeleid te monitoren en te rapporteren.

Naast ESG nemen private-equitypartijen en investeerders steeds vaker relevante sustainable development goals (SDG’s) mee in investeringsbesluiten. Twee derde (67%) van de respondenten geeft er prioriteit aan, tegenover 38% in 2016. Van hen hanteert 43% een proactieve aanpak als het gaat om het monitoren en rapporteren van de prestaties van de bedrijven in het portfolio aan de hand van de SDG’s. Drie jaar geleden was dit nog 16%. Ook hebben private-equitybedrijven steeds meer aandacht voor mensenrechten (76%) en klimaatrisico’s (83%).

Remco van Daal, verantwoordelijk voor Private Equity bij PwC: ‘Verantwoord investeren wordt dus volwassen, maar er is verdere inpassing in het investeringsproces nodig. Als bedrijven ESG en SDG’s effectief inzetten, kunnen zij waarde creëren voor een breed scala stakeholders van een onderneming. Het is essentieel dat zowel private-equityhuizen als investeerders inzien dat ze – ook al lijkt verantwoord investeren een opgave – talloze oplossingen en raamwerken kunnen toepassen om positieve resultaten te behalen.’

Waarderen van ESG-aspecten

Steeds meer private-equitypartijen (35% ten opzichte van 8% in 2016) hebben speciale teams die zich bezighouden met activiteiten rond verantwoord investeren. Bij organisaties zonder specifieke afdelingen vertrouwt 66% de taken toe aan het beleggings- of het dealteam. Opvallend is wel nog het grote verschil tussen bedrijven die overwegen om actie te ondernemen en organisaties die proactief stappen zetten. Zo noemt 89% van de respondenten cyberveiligheid en gegevensbeveiliging een punt van aandacht, maar slechts 41% neemt daadwerkelijk maatregelen. Ook is 83% bezorgd over de effecten van het klimaatrisico op de bedrijven in zijn portfolio, maar slechts 31% doet daar ook echt iets aan.

Volgens Lex Huis in het Veld, senior manager sustainability and responsible governance bij PwC, komt het verschil tussen actie willen ondernemen én concrete stappen zetten, voort uit verschillende uitgangspunten. ‘Sommige sectoren lopen voorop, omdat compliance-regelingen voorschrijven dat je aan strenge ESG-normen moet voldoen. Bedrijven die het vanuit een intrinsieke motivatie doen, voeren het al door en willen puur impact maken. Bij andere ondernemingen remt hun risico- en kansenbenadering acties af. Bedrijven moeten niet alleen in risico’s blijven denken, maar ook kansen gaan zien. Als een bedrijf bijvoorbeeld toewerkt naar een circulair bedrijfsmodel, is de kans ook groter dat dit bedrijf hoger op de lijst komt te staan als het een offerte instuurt. We zien dat de private-equitysector al actief bezig is om risico’s en kansen te monetariseren. Grip krijgen op het waarderen van ESG-aspecten wordt daarmee steeds belangrijker.’

Contact

Remco van Daal

Remco van Daal

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)61 001 80 15

Joukje Janssen

Joukje Janssen

Partner, Sustainability, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 378 26 45

Lex Huis in het Veld

Lex Huis in het Veld

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 771 01 75

Anna Bulzomi

Anna Bulzomi

Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)63 034 47 94

Volg ons