Per 1 juli 2018 vrij verkeer van werknemers uit Kroatië op de Nederlandse arbeidsmarkt

Met ingang van 1 juli 2018 is in Nederland niet langer een tewerkstellingsvergunning vereist voor werknemers met de Kroatische nationaliteit. Ook voor de tewerkstelling van Nederlandse werknemers in Kroatië is met ingang van dezelfde datum niet langer een tewerkstellingsvergunning vereist.

 

 

Kroatië is op 1 juli 2013 toegetreden tot de Europese Unie. Op basis van een overgangsregime is voor werknemers uit Kroatië tot op heden echter nog steeds een tewerkstellingsvergunning vereist om werkzaamheden in Nederland te verrichten. Dit regime wordt door Kroatië ook toegepast op Nederlandse werknemers in Kroatië.

 

 

Gezien het feit dat er geen sprake is van ernstige verstoringen van de arbeidsmarkt of een dreiging daarvan, als het overgangsregime niet wordt verlengd, heeft het kabinet op 8 juni besloten om het vrij verkeer van werknemers niet langer uit te stellen. Hetzelfde geldt voor Kroatië; ook daar zullen de overgangsmaatregelen voor Nederlandse werknemers worden opgeheven.

Kroatië is de laatste EU-lidstaat waarvoor nog een overgangsregime geldt.

 

 

Contact

Hugo Vijge

Manager

Tel: +31 (0)88 792 69 88

Volg ons