Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Voorkom burn-outs onder uw personeel en verbeter de vitaliteit

Creëer concurrentievoordeel door meer betrokkenheid van uw medewerkers

Werk nu al aan de medewerkerstevredenheid van morgen: vijf redenen voor actie - deel 1

Stress wordt tegenwoordig gezien al de ‘wereldwijde gezondheidsepidemie van de 21ste eeuw’. Veel mensen zijn actief in een veeleisende werkomgeving en voelen de drang om constant ‘online’ te zijn. Dat verhoogt het risico op burn-outs en daarmee de voortgang van bedrijfsprocessen. Organisaties doen er goed aan werkomgevingen te creëren waarin hun medewerkers excelleren, de werklast beheersbaar is en er een goede balans tussen werk en privé bestaat.

Dit is het eerste artikel in een serie over hoe uw organisatie door het bevorderen van de betrokkenheid van uw werknemers een concurrentievoordeel kan creëren. In samenwerking met Lynda Gratton, professor management practice aan de London Business School hebben we onderzocht welke organisatorische kenmerken een bedrijf moet hebben om zijn medewerkers zo goed mogelijk te kunnen ‘koesteren’. Uiteindelijk kwamen we tot vijf actiepunten waarmee u de tevredenheid van uw medewerkers kunt verhogen. De overige artikelen vindt u onderaan de pagina bij gerelateerde content.

Download het volledige rapport (pdf 13,5 mb)

'Een langer arbeidsleven vergroot de druk om de inspiratie, de motivatie en de relevantie van vaardigheden levend te houden. Zeker nu mensen vaker van baan en carrière veranderen. Een carrière is een marathon, geen sprint.'

Bastiaan Starink, Partner People & Organisation

Betrokken medewerkers hebben eerder last van burn-outklachten

Momenteel heeft zestien procent van de Nederlandse werknemers last van burn-outklachten. Bij medewerkers die zich zeer betrokken voelen bij ‘hun’ bedrijf ligt dat percentage zelfs op twintig procent. Ze voelen zich ‘betrokkenheidsmoe’ en hebben gemengde gevoelens over hun werk: ze zijn er nog steeds gepassioneerd over, maar voelen ook stress. Hoewel ze bijvoorbeeld snel nieuwe vaardigheden oppikken, overwegen ze ook het sterkst van alle medewerkers om ontslag te nemen. Zelfs meer dan niet-betrokken medewerkers. Dit betekent dat bedrijven het risico lopen hun meest gedreven en hardwerkende mensen te verliezen.

Om uitval van personeel te voorkomen experimenteren veel organisaties met wellnessprogramma's. Die programma’s zijn meestal gericht op een vorm van beweging of mindfulness, maar daarmee behandelen ze vooral de symptomen in plaats van de oorzaak. Het is effectiever om de vitaliteit zelf aan te pakken. Organisaties moeten ervoor zorgen dat de werkplekken en de werkwijzen de energie en de slagvaardigheid van hun medewerkers vergroten en niet onbedoeld verminderen.

Een goede balans tussen werk en privé

De meeste managers beseffen dat het belangrijk is om medewerkers werkomgevingen te bieden waarin ze excelleren, waarin de werklast beheersbaar voor ze is en waarin ze een goede balans tussen werk en privé ervaren, zo blijkt uit ons onderzoek. Maar veel van deze managers ondernemen geen actie om dit te realiseren. Gelukkig bestaat er een stappenplan dat bedrijven kunnen volgen om meer aan de wensen van medewerkers te voldoen.

Plan regelmatig vakanties in

Binnen veel ondernemingen is overwerken tegenwoordig een symbool van status en succes. Het gevolg is dat vooral mannen langer dan nodig werken. Terwijl onderzoek heeft aangetoond dat de werkprestaties sterk teruglopen als iemand langere periodes zonder pauze doorwerkt. Het is daarom goed om regelmatig herstelperiodes of vakanties in te plannen. Die zorgen voor mentale helderheid en geven vaak nieuwe inzichten. Vakanties zijn niet alleen goed voor hoe mensen denken, maar zorgen ook voor meer tevredenheid in het leven.

Het is bekend dat bedrijven al veel geëxperimenteerd hebben met manieren om hun medewerkers aan te sporen meer vrij te nemen. Daaruit bleek dat medewerkers op dit gebied wel behoefte hebben aan duidelijke regels, omdat ze anders niet goed weten wat acceptabel is.

Wat is dan de oplossing? Managers kunnen beter kijken naar regelmatige, geplande, en verplichte vakanties voor hun medewerkers. Waarbij ze wel duidelijk moeten inventariseren welke belemmeringen de werknemer heeft om meer vakantiedagen op te nemen. Denk daarbij aan werkdruk en geen mogelijk om werk over te dragen.

Neem tijdens een werkdag regelmatig een pauze

Mensen presteren beter als ze gedurende een werkdag herstelperiodes, zowel mentaal als fysiek, inlassen. Organisaties moeten er daarom een cultuur opbouwen waarin vitaliteit belangrijk is en niet hetaaltal gewerkte uren. Een balans tussen werk en korte rustmomenten voor meer energie, mentale helderheid, creativiteit en focus, wat uiteindelijk de veerkracht van medewerkers gedurende de werkdag ten goede komt.

Laat medewerkers kiezen wanneer en waar ze werken

Als mensen meer kunnen bepalen wanneer en waar ze werken, hebben ze minder moeite om de vele rollen die ze binnen en buiten hun werk vervullen goed te combineren. Toch slagen veel bedrijven er niet in om flexibele werkafspraken met hun medewerkers te maken. En als ze dat wel doen, discrimineren ze degenen die voor die optie kiezen.

Ons onderzoek laat zien dat veel medewerkers niet op de hoogte zijn van de regelingen voor flexibel werken die binnen hun bedrijf bestaan. HR-managers vinden het terecht belangrijk dat dit ‘gat’ wordt overbrugd, maar lopen daarbij ook tegen beperkingen in de organisatie aan. Veel bedrijven geven nog de voorkeur aan standaardwerktijden en zijn bang dat ze de controle verliezen op de medewerker die thuis werkt.

Een bedrijf dat de vijfdaagse werkweek van achturige werkdagen openbreekt, kan een concurrentievoordeel creëren. Een kortere of meer flexibele werkweek leidt tot meer productiviteit, een betere gezondheid van de werknemers en minder verloop en uitval.

Tegelijkertijd moeten bedrijven zich ervan  bewust zijn dat flexibel werken onbedoelde gevolgen kan hebben. Werken ‘op afstand’ kan leiden tot een gevoel van isolement bij de werknemer en een ‘altijd aan’-cultuur versterken naarmate mensen hun werkdagen verlengen om aan de flexibiliteitsbehoeften van anderen te voldoen. Om dit risico aan te pakken, doen bedrijven er goed aan duidelijke regels op te stellen over de beschikbaarheid van werknemers.

Contact

Jan Willem Velthuijsen

Jan Willem Velthuijsen

Chief Economist, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 248 32 93

Bastiaan Starink

Bastiaan Starink

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 375 58 28

Richard Goldstein

Richard Goldstein

Industry Leader Publieke Sector PwC Europe en Nederland, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 50 48

Volg ons