Verduidelijking toegestane werkzaamheden bij vergunning Working Holiday Scheme

01/10/18

Per 1 oktober 2018 mogen vreemdelingen met een Nederlandse verblijfsvergunning in het kader van de Working Holiday Scheme/Working Holiday Program (WHS/WHP) maximaal twaalf aaneengesloten weken bij dezelfde werkgever werkzaamheden verrichten.

 

Achtergrond

De Working Holiday Scheme/Working Holiday Program is een vergunning die valt onder het verblijfsdoel uitwisseling. Vreemdelingen tot 31 jaar uit Australië, Nieuw-Zeeland, Canada, Zuid-Korea en Argentinië kunnen met deze vergunning maximaal een jaar in Nederland verblijven om kennis te maken met de Nederlandse cultuur en samenleving. Tijdens het verblijf in Nederland mogen de jongeren incidentele arbeid verrichten om hun verblijf in Nederland financieel te ondersteunen. Aangezien er tot op heden geen nadere definitie van incidentele arbeid in de regelgeving stond opgenomen, is er een wijziging doorgevoerd om dit in de regelgeving te verduidelijken.

 

Wat betekent dit voor u als werkgever?

Om ervoor te zorgen dat vreemdelingen met een geldige WHS/WHP-vergunning enkel werkzaamheden verrichten van incidentele aard, gaat er een beperking gelden in de duur van de werkzaamheden. Hierdoor mogen deze vreemdelingen maximaal twaalf weken aaneengesloten bij dezelfde werkgever werkzaamheden verrichten. Er geldt hierbij (naast de wettelijke vereisten van arbeidstijden) geen limiet aan het aantal uren dat er in die twaalf weken gewerkt mag worden. Wel wordt benadrukt dat het om een aaneengesloten periode van twaalf weken gaat. Na twaalf weken bij een werkgever, is het wel toegestaan voor de vreemdeling om bij een andere werkgever een nieuwe periode van twaalf weken aan te gaan. 

Contact

Hugo Vijge

Manager

Tel: +31 (0)88 792 69 88

Volg ons