Principeakkoord bereikt over herziening Detacheringsrichtlijn

Begin maart 2018 hebben de onderhandelaars van de lidstaten, het Europees Parlement en de Europese Commissie een principeakkoord bereikt over de aanpassingen in de Detacheringsrichtlijn. De maximale detacheringstermijn gaat naar 12 maanden, met een mogelijke uitloop van 6 maanden.

 

Principeakkoord

Met het principeakkoord is weer een stap genomen naar het wijzigen van de detacheringsrichtlijn. De Europese lidstaten en het Europees Parlement moeten nu formeel goedkeuring geven voor het principeakkoord dat is opgesteld.

Wat betekent dit voor u?

Als het voorstel in de huidige vorm van het principeakkoord wordt aangenomen zal dit impact hebben op alle detacheringen binnen de EU die meer dan 12 maanden duren. In die gevallen zal op de gedetacheerde werknemer het lokale arbeidsrecht van toepassing zijn, moet worden voldaan aan de cao-bepalingen en zullen vergoedingen en verstrekkingen die lokale werknemers ontvangen tevens aan de gedetacheerde werknemer worden verstrekt.

Belangrijkste voorgestelde aanpassingen

De voorgestelde aanpassingen in het principeakkoord zijn grotendeels gelijk aan de eerder aangekondigde wijzigingen in oktober 2017

·      De maximale detacheringstermijn wordt 12 maanden, met een mogelijke verlenging van 6 maanden. Worden de werkzaamheden in het werkland langer dan 12 maanden verricht (of 18 maanden als sprake is van verlenging), dan zullen de lokale arbeidsrechtelijke bepalingen van het gastland vanaf de eerste werkdag van toepassing zijn (bijvoorbeeld de voorwaarden van arbeidsovereenkomsten etc). 

·      In aanvulling op de lokale arbeidsvoorwaarden en het minimumloon gaan ook de cao-bepalingen gelden voor alle gedetacheerde werknemers.

·      Verder mogen werkgevers vergoedingen voor transport of kost en inwoning niet meer van het loon inhouden. Ook hebben gedetacheerde werknemers recht op dezelfde vergoedingen als lokaal personeel. 

Er is geen voorstel gedaan om de EU Verordening voor sociale zekerheid aan te passen. Gedetacheerde werknemers kunnen voor sociale zekerheid dus nog wel tot 24 maanden sociaal verzekerd blijven in de uitzendende staat. Pensioen is eveneens geen onderdeel van de verplichte arbeidsrechtelijke bepalingen.

Het doel is dat bovenstaande aanpassingen over ruim twee jaar (2020) door de EU-lidstaten zijn geïmplementeerd in de nationale wetgeving. Dit is twee jaar eerder dan eind 2017 werd afgesproken. 

 

 

Contact

Wendy Toonen

Manager, PwC Netherlands

Tel: (0)88 792 44 33

Volg ons