Laat u geld liggen met het LIV en LKV?

Na de invoering van het lage-inkomensvoordeel per 2017, wordt in 2018 het lage-inkomensvoordeel voor het eerst uitbetaald. Het is zaak dat u deze uitbetaling goed controleert. Daarnaast is per 2018 ook het loonkostenvoordeel in werking getreden. Het loonkostenvoordeel vervangt het systeem van premiekortingen. Deze verandering betekent dat actie in de salarisadministratie noodzakelijk is. Voor beide acties heeft u tot 1 mei 2018.

 

Wat is het lage-inkomensvoordeel?

De invoering van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) begon in 2017 met de introductie van het lage-inkomensvoordeel (LIV). Het LIV geldt voor werknemers tot aan de AOW-leeftijd die tot 125% van het wettelijk minimumloon verdienen. De hoogte van het LIV loopt op tot maximaal € 2.000 per jaar en is afhankelijk van het aantal gewerkte uren en de hoogte van het loon.

Controleren voorlopige berekening LIV

De planning is dat werkgevers uiterlijk op 15 maart 2018 de voorlopige berekening van het LIV over 2017 ontvangen. Wanneer u de voorlopige berekening ontvangt, is het zaak om deze direct te (laten) controleren. U heeft namelijk slechts beperkt tijd om fouten in de voorlopige berekening te herstellen. U herstelt eventuele fouten door correcties door te voeren in de loonaangiften die u over 2017 bij de Belastingdienst heeft ingediend. Correcties die na de uiterlijke datum van 1 mei 2018 door u worden ingediend worden niet meer meegenomen in de definitieve vaststelling van het te ontvangen LIV.

 

Uitstel voor voorlopige berekening LIV?

Vanwege mogelijke problemen met het geautomatiseerd maken van de voorlopige berekeningen bij het UWV heeft Minister Koolmees de mogelijkheid om de uiterlijke datum van 15 maart eenmalig met twee maanden uit te stellen. De mogelijke problemen met het (geautomatiseerd) maken van de voorlopige berekeningen maken een degelijke controle noodzakelijk om zekerheid te krijgen over het LIV dat u ontvangt.

Controleren middels data-analyse op de aangifte loonheffingen

Door de inzet van de PwC data-analyse op de aangifte loonheffingen krijgt u snel een volledig overzicht van de personen waarvoor u recht heeft op het LIV. U heeft daarmee de middelen in handen om de voorlopige berekeningen te kunnen controleren. Mocht u meer willen weten over de controle van het LIV en/of de PwC data-analyse op de aangifte loonheffingen, neem dan contact op met uw PwC-adviseur.

Welke werknemers komen over 2017 in aanmerking voor het LIV?

Werknemers die minimaal 1.248 verloonde uren in 2017 hebben én die voldoen aan het uurlooncriterium komen automatisch in aanmerking voor het LIV. De hoogte van het LIV is afhankelijk van het uurlooncriterium waarbinnen de werknemer valt en betreft maximaal € 2.000. Bij een gemiddeld uurloon van € 9,66 tot en met € 10,63 geldt een maximum van € 2.000. Bij een gemiddeld uurloon van € 10,64 tot en met € 12,08 is de hoogte van het LIV gemaximeerd op € 1.000. De hoogte wordt per kwalificerende werknemer op basis van het aantal verloonde uren vastgesteld (€ 1,01 per uur of € 0,51 per uur).

Zorgt u dat u tijdig alle premiekortingen omzet naar loonkostenvoordeel?

Ook met betrekking tot het loonkostenvoordeel (LKV) is actie vereist. In uw salarisadministratie moeten premiekortingen worden omgezet in loonkostenvoordeel. Voor deze omzetting heeft u de tijd tot uiterlijk 1 mei 2018. Voor werknemers waarvoor u de premiekorting niet omzet in loonkostenvoordeel, mag u het loonkostenvoordeel niet, ook niet met terugwerkende kracht, toepassen.

 

 

Welke werknemers komen over 2018 in aanmerking voor het LIV?

In 2018 bedraagt het LIV voor uurlonen van € 9,82 tot en met € 10,80 maximaal €2000. Voor uurlonen tussen € 10,81 en € 12,29 loopt het LIV maximaal op tot €1000. Ook voor 2018 geldt dat het LIV alleen van toepassing is vanaf minimaal 1.248 verloonde uren. De hoogte wordt per kwalificerende werknemer op basis van het aantal verloonde uren vastgesteld (€ 1,01 per uur of € 0,51 per uur).

 

 

Contact

Henk van Keersop

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 14 85

Volg ons