Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Heeft u een toekomstbestendige beloningsstructuur voor bestuurders?

12/11/18

Beloningsbeleid van bestuurders voortdurend onderwerp van discussie

De gespreksonderwerpen op aandeelhoudersvergaderingen laten zien dat het beloningsbeleid van bestuurders een belangrijk en voortdurend onderwerp van discussie is voor bedrijven, aandeelhouders en belanghebbenden. De kwaliteit van de beloningsstructuur heeft direct impact op zowel de interne organisatie als de maatschappij in het geheel. Echter, gezien de vele invloeden en diverse onderwerpen, weten we dat de beloning van bestuurders geen eenvoudig onderwerp is.  Aandeelhouders leggen druk op organisaties voor naleving of aanpassing van de huidige beloningsstructuur. Daarnaast resulteert het afwijken van regelgeving of door de markt bepaalde standaarden, snel in negatieve publiciteit. De druk op het beloningsbeleid neemt toe door veranderingen in de regelgeving, de toegenomen concurrentie en de brede maatschappelijke discussie.

Kan uw huidige beloningsstructuur voor bestuurders de uitdagingen van de toekomst weerstaan?

Executive and non-executive remuneration survey 2018

Met behulp van onze jarenlange ervaring op het gebied van bestuurdersbeloningen en onze eerdere onderzoeken, hebben wij een rapport gepubliceerd dat onderwerpen als pay fairness, governance en marktontwikkelingen bespreekt. Hiermee willen we u graag inzicht geven in de mogelijke uitdagingen die u te wachten staan.

Gelijke tred houden met de markt

We zien dagelijks dat ondernemingen worden geconfronteerd met technologische vernieuwingen en juridische veranderingen waardoor ze moeite hebben om gelijke tred te houden met de markt. Om relevant te blijven, is het voor bedrijven van groot belang om te weten wat er speelt in de markt en wat de impact hiervan zal zijn op uw beloningsbeleid.

Contact

Janet Visbeen

Janet Visbeen

Partner , PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 464 26 25

Volg ons