Handhaving Wet DBA per 1 juli 2018 verruimd

Er is weer iets meer duidelijkheid over het traject naar de opvolging van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA). Het overleg met marktpartijen wordt verder doorgezet. Ondertussen wordt de opschorting van de handhaving van de Wet DBA voor niet-kwaadwillenden verlengd tot 1 januari 2020. Maar de groep kwaadwillenden wordt aan de andere kant sterk uitgebreid. Dit schrijven de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer.

Handhaving door de Belastingdienst

De Belastingdienst kan op dit moment slechts bij een zeer beperkte groep kwaadwillenden handhaven, namelijk alleen als sprake is van een context van opzet, fraude of zwendel.

Per 1 juli 2018 kan de Belastingdienst ook handhaven bij partijen die (eenvoudigweg) opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laten ontstaan of voortbestaan.

De Belastingdienst kan handhaven, als de Belastingdienst de volgende drie criteria alle drie kan bewijzen:

·        Er is sprake van een (fictieve) dienstbetrekking.
·        Er is sprake van evidente schijnzelfstandigheid.
·        Er is sprake van opzettelijke schijnzelfstandigheid.

Vanwege de onzekerheid over de wettelijke kaders sinds de afschaffing van de VAR, is het in onze ogen fair dat alleen evidente en opzettelijke schijnzelfstandigheid wordt bestraft.

 

Bron: Kamerbrief roadmap vervanging DBA, 9 februari 2018

Wat betekent dit voor u?

De verruiming van de handhavingsmogelijkheden voor de Belastingdienst per 1 juli 2018, maakt een einde aan de vrijwel onbeperkte mogelijkheden tot risicoloze inhuur van zelfstandigen. Bij evidente schijnzelfstandigheid kan de Belastingdienst per 1 juli 2018 corrigerend optreden.

De beoordeling door de Belastingdienst of sprake is van ‘evidente schijnzelfstandigheid’ zal echter een subjectieve toets zijn. In dat opzicht brengt deze koerswijziging ook weer onzekerheid met zich mee. Dit kan voor u een goede aanleiding zijn om uw relaties met zelfstandigen (opnieuw) kritisch te beoordelen en deze relaties zo nodig aan te passen.

Vervolgtraject

Het nieuwe regime gaat in per 1 januari 2020. Dit wordt als een ambitieuze doelstelling gezien omdat zowel het arbeidsrecht, het fiscale recht, als het sociale zekerheidsrecht moeten worden aangepast. Nog dit jaar komt er een verduidelijking van het begrip gezagsverhouding volgens de huidige regels. Het wetsvoorstel ter vervanging van de Wet DBA wordt eind van dit jaar verwacht. Over de voortgang van deze ontwikkelingen zal de Tweede Kamer voor de zomer nader worden geïnformeerd middels een zogenaamde hoofdlijnenbrief.

Contact

Henk van Keersop

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 14 85

Volg ons