Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Geef uw personeel genoeg ruimte voor zelfstandigheid

Creëer concurrentievoordeel door meer betrokkenheid van uw medewerkers

Werk nu al aan de medewerkerstevredenheid van morgen: vijf redenen voor actie - deel 5

Medewerkers die het gevoel hebben dat ze in hun dagelijkse werkomgeving zelfstandig kunnen handelen en hun tijd kunnen indelen, leveren vaak betere arbeidsprestaties. Daarnaast zijn ze meer tevreden en vertonen ze een grotere betrokkenheid bij de organisatie. Voor elk bedrijf lijkt dit een kans voor open doel, maar toch zegt 45 procent van de Nederlandse werknemers dat zij in hun werkomgeving te weinig autonomie ervaren.

Dit is het vijfde en laatste artikel in een serie over hoe uw organisatie door het bevorderen van de betrokkenheid van uw werknemers een concurrentievoordeel kan creëren. In samenwerking met Lynda Gratton, professor management practice aan de London Business School hebben we onderzocht welke organisatorische kenmerken een bedrijf moet hebben om zijn medewerkers zo goed mogelijk te kunnen ‘koesteren’. Uiteindelijk kwamen we tot vijf actiepunten waarmee u de tevredenheid van uw medewerkers kunt verhogen. De andere artikelen vindt u onderaan de pagina.

Download het volledige rapport (pdf 13,5 mb)

Gebrek aan autonomie maakt werknemers ‘hulpeloos’

Werknemers zien autonomie als de mogelijkheid om zelf keuzes te kunnen maken en controle te hebben over wat zij doen. Als bedrijven hiervoor geen ruimte bieden, kan dit leiden tot 'aangeleerde hulpeloosheid' bij medewerkers. Zij nemen dan geen initiatief meer, omdat ze het idee hebben dat ze geen controle over hun situatie hebben. Hoewel werkgevers beseffen dat autonomie belangrijk is, doen ze er nog niet veel mee, zo blijkt uit ons onderzoek.

Evenwicht tussen autonomie en verantwoordelijkheid

Een eerste stap voor bedrijven om de autonomie van medewerkers te bevorderen is een koppeling maken met duidelijke verwachtingen en meetbare doelstellingen. Gamebedrijf Valve heeft bijvoorbeeld verplaatsbare bureaus, waardoor medewerkers worden aangemoedigd om naar collega's te 'rijden' en deel te nemen aan projecten die hen interessant lijken. Als ze ervoor kiezen dit te doen, zijn ze wel eveneens verantwoordelijk voor de resultaten. De werknemers krijgen duidelijke verwachtingen voorgeschoteld als zij zich aansluiten bij een nieuw projectteam. Na afronden van een project voeren de werknemers 360 gradenevaluaties uit, zodat de bijdragen per individu kunnen worden gemeten.

Wees transparant over strategie en doelstellingen

Om medewerkers meer zelfstandigheid te geven is het wel belangrijk dat een bedrijf transparant is over zijn strategie en de belangrijkste doelstellingen. Als mensen over die informatie beschikken, snappen ze beter wat hun plek in het bedrijf is en waar zij zich op moeten richten.

Vertrouwen wordt de standaard

Bij dit alles vormt vertrouwen de basis. Voor leidinggevenden is daarbij het uitgangspunt dat mensen betrouwbaar zijn totdat het tegendeel is bewezen. Dit staat haaks op de traditionele veronderstelling dat mensen toezicht nodig hebben om zich naar behoren te gedragen. Als mensen elkaar vertrouwen ontstaat een omgeving die mensen keuzes en vrijheid biedt. Alleen dan is een autonome cultuur in bedrijven mogelijk.

Contact

Jan Willem Velthuijsen

Jan Willem Velthuijsen

Chief Economist, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 248 32 93

Bastiaan Starink

Bastiaan Starink

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 375 58 28

Richard Goldstein

Richard Goldstein

Industry Leader Publieke Sector PwC Europe en Nederland, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 50 48

Volg ons