Evaluatie werkkostenregeling: geen vereenvoudiging bereikt

De regering heeft een evaluatie van de werkkostenregeling laten uitvoeren en hier haar reactie op gegeven. De werkkostenregeling heeft niet tot administratieve lastenverlichting geleid, zoveel is duidelijk. De praktijk van de werkkostenregeling kent voor werkgevers een aantal duidelijke knelpunten. In reactie op het onderzoeksrapport overweegt het kabinet slechts een klein aantal (kostenneutrale) verbeteringen, die maar beperkte impact zullen hebben.

 

Wat betekent dit voor u als werkgever?

De werkkostenregeling kent een aantal knelpunten waar werkgevers en loonadministratiebedrijven, en in vervolg daarop ook de Belastingdienst, mee worstelen. De volgende knelpunten komen naar voren:

 • de grote diversiteit aan fiscale behandelingen van maaltijden;
 • het werkplekcriterium, met name de fiscale behandeling van parkeerplaatsen en de gekunstelde koppeling met de Arbowet;
 • de fiscale behandeling van personeelsfeesten;
 • de vormvrijheid van het aanwijzen;
 • de VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) en de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen: deze kosten worden niet als loon ervaren;
 • de werkkosten zijn vaak pas aan het eind van het jaar duidelijk;
 • vastleggingen worden toch gedaan voor eigen administratie en bewijs richting Belastingdienst;
 • de interactie tussen loonadministratie en financiële administratie.

Op dit moment vindt het kabinet rust rondom de werkkostenregeling echter van belang. Een terugkeer naar de oude regeling wordt uitgesloten. Als mogelijke oplossingen voor specifieke knelpunten noemt het kabinet echter de volgende maatregelen:

 • De aanwijsverplichting vervalt voor gerichte vrijstellingen;
 • Het loonvoordeel uit maaltijden mag met een steekproef worden          vastgesteld;
 • Voor personeelsleningen wordt opnieuw een normrente ingevoerd.

Het draagvlak voor (deze) aanpassingen zal worden getoetst bij het bedrijfsleven. De meest kansrijke opties worden uitgewerkt in nieuwe wet- en regelgeving.

 

Administratieve lastenverzwaring en andere bevindingen

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt duidelijk dat de werkkostenregeling niet tot administratieve lastenverlichting heeft geleid. Van alle werkgevers noemt 91% de complexe en bewerkelijke administratie als knelpunt.

Het rapport biedt ook inzicht in bijvoorbeeld de overschrijdingen van de vrije ruimte per sector en omvang van bedrijven of de werkkosten die het vaakst het werkkostenbudget vullen. Hieronder geven wij een aantal bevindingen uit het rapport weer.

 • Werkgevers zijn zich meer bewust geworden van hun vergoedingen en verstrekkingen. Van bedrijven met meer dan 250 werknemers heeft 50% bij invoering van de werkkostenregeling veranderingen in de vergoedingen en verstrekkingen doorgevoerd. Meestal ging het dan om een inperking; het vaakst betrof dit kerstpakketten, extern gehouden personeelsfeesten en de fietsregeling.
 • Tegelijk is een opvallend gegeven dat lang niet alle (kleine) werkgevers bekend zijn met de werkkostenregeling. Van bedrijven met 1-5 werknemers is 55% niet met de regeling bekend en van bedrijven met 6-50 werknemers 34% niet.
 • Posten die het vaakst onder de vrije ruimte worden gebracht zijn: kerstpakketten, bedrijfsuitjes buiten de werkplek, maaltijden, kilometervergoeding boven 19 eurocent, cadeaus bij bedrijfsjubilea, fiets van de zaak en vakbondscontributie.
 • Overschrijdingen van de vrije ruimte worden het meest veroorzaakt door personeelsfeesten en bedrijfsjubilea.
 • Van de bedrijven met meer dan 250 werknemers overschrijdt 12,5% het werkkostenbudget. Van bedrijven met 51 t/m 249 werknemers is dat 12,9%. Per sector bekeken vindt eindheffing het vaakst plaats in de sector openbaar bestuur en onderwijs. Binnen deze sector overschrijdt 8% van de organisaties het werkkostenbudget.

Contact

Henk van Keersop

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 14 85

Volg ons