Deadline voor het aanvragen van eigenrisicodragerschap nadert

24/09/18

Werkgevers kunnen op twee momenten per jaar kiezen om zelf het risico voor de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en/of de Ziektewet te dragen, door eigenrisicodrager te worden. De eerstvolgende mogelijkheid om eigenrisicodrager te worden is per 1 januari 2019. Om per deze datum eigenrisicodrager te worden, moet u uiterlijk op 2 oktober 2018 uw aanvraag indienen bij de Belastingdienst.

Wat betekent het eigenrisicodragerschap voor u als werkgever?

Als eigenrisicodrager is de werkgever zelf verantwoordelijk voor de financiering van de WGA- en/of Ziektewetuitkeringen die aan de werkgever worden toegerekend. Daarnaast brengt het eigenrisicodragerschap extra verantwoordelijkheden met zich mee. Zo bent u als eigenrisicodrager ook verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de re-integratie van de uitkeringsgerechtigden die onder uw eigen risico vallen en krijgt u extra administratieve verantwoordelijkheden. Tegenover deze verantwoordelijkheden en verplichtingen staat dat de eigenrisicodrager geen gedifferentieerde premie Werkhervattingskas betaalt voor het deel waarvoor hij eigenrisicodrager is (Ziektewet en/of WGA).

Hoe kunt u eigenrisicodrager worden?

U wordt eigenrisicodrager via een aanvraag bij de Belastingdienst. De aanvraag moet worden aangevuld met de verplichte stukken. Welke stukken dit zijn, verschilt voor de WGA en de Ziektewet. Afhankelijk van de component waarvoor u eigenrisicodrager wilt worden, heeft u bijvoorbeeld een garantieverklaring nodig. In dat geval heeft uw ondernemingsraad adviesrecht inzake de beslissing om eigenrisicodrager te worden. Houdt u hier in uw planning rekening mee. Wanneer u het besluitvormingsproces mogelijk niet tijdig kunt afronden, kunt u een pro forma aanvraag doen. Laat u bij de (pro forma) aanvraag van het eigenrisicodragerschap altijd ondersteunen door een adviseur.

Nieuwsgierig naar de impact op uw organisatie?

De keuze om wel of geen eigenrisicodrager te worden zou niet alleen een financiële overweging moeten zijn. Immers, het eigenrisicodragerschap zal vermoedelijk meerdere afdelingen binnen uw organisatie raken. Bent u nieuwsgierig welke impact het eigenrisicodragerschap heeft en hoe u kosten en risico’s rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid kunt beheersen? Neemt u dan contact op met uw PwC adviseur.

Contact

Henk van Keersop

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 14 85

Daniël Sternfeld

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 44 68

Volg ons