CEO’s steeds vaker weg door integriteitskwesties

15/05/19

De toenemende maatschappelijke controle op de bedrijfsvoering van organisaties kost topbestuurders steeds vaker de kop. Bijna veertig procent van de CEO’s die worden vervangen, moeten weg vanwege een integriteitskwestie. Dat blijkt uit de CEO Success Study van Strategy&, een onderdeel van accountants- en advieskantoor PwC.

Steeds meer druk door consumenten

De #MeToo-beweging, die in oktober 2017 startte, lijkt daarbij van invloed te zijn. Het aantal CEO’s dat opstapte in 2018 (17,5 procent) ligt drie procentpunt hoger dan in 2017 en ver boven de norm die de afgelopen decennia is neergezet. Volgens Marc Hoogenberg van Strategy& komt dit ‘vooral doordat naast de traditionele institutionele controleurs zoals accountants, aandeelhouders en overheidsinstanties, de consument – via sociale media – steeds meer druk kan uitoefenen op bedrijven en daarmee de algemeen geaccepteerde norm kan beïnvloeden.’

In de afgelopen tien jaar steeg het percentage CEO’s die moesten opstappen vanwege een integriteitskwestie sterk: van tien procent in 2008 naar 39 procent in 2018. Denk hierbij aan bijvoorbeeld fraude, omkoping, handel met voorkennis, milieurampen en seksuele indiscreties. Daarmee is 2018 een flinke uitschieter, ver boven het gemiddelde van 21 procent over die tien jaar.

Toenemende maatschappelijke controle op bedrijfsvoering

‘Deze trend is onder andere te verklaren door toenemende externe, maatschappelijke, controle op bedrijfsvoering’, zegt Marc Hoogenberg. ‘Wanpraktijken en misstanden die aan het licht komen door deze controles leiden tot het gedwongen opstappen van een CEO als eindverantwoordelijke voor de onderneming. Daarnaast zijn er het afgelopen jaar verschillende voorbeelden van omstandigheden die de CEO persoonlijk betreffen, zoals (verdenking van) fraude en seksuele intimidatie. Social media, zoals #MeToo, spelen hierin een steeds grotere rol.’

Verder valt het op dat het aantal vrouwelijke CEO’s is gedaald ten opzichte van 2017. In dat jaar was zes procent van de CEO’s een vrouw, maar dit is gedaald naar 4,9 procent in 2018. De trend omhoog, die sinds 2008 is ingezet, blijft wel overeind. Nutsvoorzieningen hebben het hoogste aantal vrouwen in de top met 9,5 procent, daarna volgt de communicatiesector met 7,5 procent en de financiële dienstverlening met 7,4 procent.

Contact

Marc Hoogenberg

Marc Hoogenberg

Partner Strategy&, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 44 07

Volg ons