Aangepaste kosten voor aanvragen kennis- en arbeidsmigranten

Voor aanvragen voor een verblijfsvergunning als kennis- of arbeidsmigrant brengt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kosten in rekening bij de aanvrager. Deze leges zijn door de IND berekend en worden jaarlijks geïndexeerd. De Europese Commissie heeft echter aangegeven dat de leges voor een aantal verblijfsdoelen onevenredig hoog zijn, waardoor de IND nu heeft besloten om de legesbedragen te verlagen. 

De nieuwe bedragen

Vanaf 3 mei 2018 gelden de volgende legesbedragen:

  • Arbeid als kennismigrant / overplaatsing binnen een onderneming (ICT): 582 euro (in plaats van 938 euro)
  • Verblijfsvergunning in het kader van een zoekjaar: 285 euro (in plaats van 641 euro)
  • Verlenging verblijfsvergunning kennismigrant / ICT: 355 euro (in plaats van 401 euro)
  • Erkenning als referent: 3.861 euro (in plaats van 5.345 euro)

Voor een aantal andere verblijfsdoelen zijn de leges ook aangepast. Een volledig overzicht van de aangepaste leges treft u hier: https://ind.nl/nieuws/Paginas/Aanpassing-leges-per-3-mei-2018.aspx.

Wat betekent dit voor u als werkgever?

Indien u als werkgever op of na 3 mei 2018 een aanvraag voor een verblijfsvergunning indient bij de IND is het mogelijk dat u minder kosten heeft. Indien u vragen heeft over een bepaalde type aanvraag of als er per abuis hogere kosten bij u in rekening worden gebracht, adviseren wij om contact op te nemen met de IND.

Contact

Hugo Vijge

Manager

Tel: +31 (0)88 792 69 88

Volg ons