Pensioenvoorstel jongeren kan impasse doorbreken

Hervormingsvoorstel breekt discussie open

Het hervormingsvoorstel dat de jongerenafdelingen van de regeringspartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie tijdens de Pensioenpoort – een netwerkbijeenkomst van het Verbond van Verzekeraars en PwC in Den Haag - presenteerden, kan de impasse binnen de discussie over een nieuw pensioenstelsel doorbreken. Dat zegt Wim Koeleman, pensioenexpert van accountancy- en advieskantoor PwC, in een reactie op het voorstel.

Frisse blik jongeren baat pensioendebat

‘De discussie over een nieuw pensioenstelsel duurt al bijna tien jaar. Onlangs is de deadline die het kabinet aan de SER had gesteld om met een voorstel te komen, verstreken. Het debat, dat vaak verzandt in technische details, is gebaat bij een frisse blik van jongeren’, aldus Koeleman. ‘Hun voorstellen zijn deels al breed gedragen en deels vernieuwend. Uiteraard vragen ze nog wel verdere technische uitwerking. Daarbij moet nog eens goed worden gekeken naar de samenhang tussen de verschillende onderdelen.’

Progressieve premie en veel keuzevrijheid

Opvallende punten in het voorstel zijn een pensioenplicht voor zzp’ers, een progressieve premie in plaats van een degressieve opbouw en veel keuzevrijheid. De keuze voor een algemene pensioenplicht is in tegenspraak met wat de ‘volwassen’ afdelingen van D66 en VVD willen. Met een progressieve premie denken de opstellers de financiële druk op jongeren te verlagen. Bij een progressieve premie leggen jongeren minder premie in en ouderen meer. Tot slot willen de auteurs veel keuzevrijheid: van beleggingsprofiel, van uitvoerder, premievakanties en gedeeltelijke lumpsums. Dit voorstel sluit aan bij de visie van PwC's pensioenspecialisten Wim Koeleman en Bastiaan Starink, zoals eerder verwoord in een opiniestuk in Pensioen Pro.

Pensioenopbouw kan individueler

Volgens Bastiaan Starink passen de hervormingsvoorstellen in het licht om een veranderende en onzekere arbeidsmarkt in de komende jaren het hoofd te bieden. ‘Binnenkort verschijnt onze publicatie ‘De toekomst van werk in 2030’. Een wake-upcall voor organisaties, burgers en overheid, waarin we ook adviezen met betrekking tot onze pensioenen uitbrengen. Hervorming is een must. Pensioenopbouw kan plaatsvinden op individuele pensioenrekeningen, al dan niet in combinatie met een vorm van collectieve risicoafdekking voor risico’s die een individuele deelnemer niet kan dragen.’

Geïntegreerde persoonlijke financiële planning

Pensioen zou sectoroverstijgend kunnen worden opgebouwd in plaats van de huidige opbouw bij het pensioenfonds voor een specifieke bedrijfstak of onderneming. ‘We moeten de mindset veranderen’, betoogt Starink. ‘Pensioenfondsen moeten deelnemers gaan benaderen als klant en hun geïntegreerde persoonlijke financiële planning oplossingen aanbieden. Maak flexibele pensioenarrangementen onafhankelijk van het type overeenkomst – arbeidsovereenkomst, opdrachtovereenkomst, ondernemersovereenkomst - en het land of de landen waarin wordt gewerkt, zodat individuele pensioenen kunnen worden meegenomen. Onderzoek daarbij ook de haalbaarheid van een inkomensgerelateerd, middelenafhankelijk overheidspensioen (AOW).’

Zet pensioen ook in voor transitieperioden

Een andere belangrijke stap is het verbreden van de wettelijke definitie van pensioen naar individueel uitgesteld inkomen. Pensioen wordt zo een instrument om individueel vermogen op te bouwen en transitieperioden perioden van inactiviteit te financieren. Starink: ‘Pensioen is dan niet langer exclusief verbonden aan pensionering. Onder bepaalde voorwaarden kunnen mensen deels geld uit een dergelijk fonds gebruiken om bijvoorbeeld perioden tussen twee banen of tijdens sabbaticals of opleidingen te financieren.’

Contact

Wim Koeleman

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 63 40

Bastiaan Starink

Partner, Amsterdam, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 64 06

Volg ons