Overzicht pensioen-actualiteiten 2018-03

28/08/18

PwC vindt het belangrijk om u regelmatig op de hoogte te houden van relevante pensioenontwikkelingen. In dit overzicht brengen wij u op de hoogte van het akkoord dat verzekeraars getekend hebben over verantwoord beleggen en de nieuwe leidraad van AFM voor tweedepijler pensioenadvies.

Verzekeraars tekenen akkoord over verantwoord beleggen

De Nederlandse verzekeraars hebben na twee jaar onderhandelen afspraken met maatschappelijke organisaties en de overheid gemaakt om problemen met mensenrechten en het milieu met hun beleggingen tegen te gaan. De afspraken zijn vastgelegd in een convenant. Deelname aan het convenant is in principe vrijwillig, maar de overheid heeft als stok achter de deur in het Regeerakkoord opgenomen dat dwingende maatregelen genomen kunnen worden als een convenant niet toereikend blijkt te zijn. Een twistpunt in de onderhandelingen waren de internationale activiteiten van de bedrijven. In het compromis dat is bereikt tekenen de houdstermaatschappijen van de verzekeraars met activiteiten in het buitenland, zoals NN Group en Aegon, niet het convenant maar een intentieverklaring.

 

AFM publiceert nieuwe leidraad tweedepijler pensioenadvies

Wanneer wij en andere pensioenadviseurs aan werkgevers adviseren over tweedepijler pensioenproducten, moeten we voldoen aan de normen van de Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft). De Autoriteit Financiële Markten (hierna: AFM) heeft in 2009 een leidraad uitgebracht waarin zij een toelichting geeft op het te volgen pensioenadviesproces. In de afgelopen jaren is het pensioenlandschap veranderd en daarom heeft de AFM recent een nieuwe leidraad uitgebracht.

 

Toelichting nieuwe leidraad pensioenadvies

Het pensioenadviesproces bestaat uit vier wettelijk verplichte fases:

  1. Inventariseren: inventariseren van het profiel van de werkgever, waaronder de financiële positie, kennis & ervaring en doelstellingen & risicobereidheid.  

  2. Analyseren: vertalen van de inventarisatie naar een pensioenregeling en pensioenproduct.

  3. Adviseren: adviseren van een passend pensioenproduct op basis van de inventarisatie en analyse.

  4. Nazorg geven: tijdig informeren over wezenlijke wijzigingen in de informatie die tijdens het adviesproces is verstrekt aan de werkgever.  

In de leidraad wordt met name aandacht besteed aan de financiële positie, kennis & ervaring en doelstellingen & risicobereidheid van de werkgever. Zo schrijft de AFM voor dat ten behoeve van de financiële positie onder meer de te verwachten concrete pensioenlasten voor de komende jaren en de geschatte financiële ruimte voor de pensioenlasten voor de komende jaren inzichtelijk worden gemaakt. Met betrekking tot de kennis en ervaring dienen wij als pensioenadviseur onder andere de kennis en ervaring van de werkgever met pensioenregelingen en kenmerken van pensioenproducten vast te stellen. Bij het vaststellen van de doelstellingen & risicobereidheid wordt onder meer van ons verwacht dat wij zowel de belangen van de werkgever als diens werknemers in acht nemen. De leidraad bevat verder een aantal specifieke normen voor het adviseren over pensioenproducten op basis van een beschikbare premieregeling. De volledige leidraad treft u hier aan.

Contact

Bastiaan Starink

Bastiaan Starink

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 375 58 28

Jan Meijer

Jan Meijer

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 115 75 16

Volg ons