Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Onverstandig om te wachten tot pensioenakkoord helemaal is uitgewerkt

28/10/19

Het pensioenakkoord dat afgelopen zomer werd gesloten was het begin van een nieuw hoofdstuk, vindt Bastiaan Starink, specialist Retirement and Pensions, People & Organisation bij PwC. Voor bedrijven is er wat Starink betreft geen reden om te wachten tot het pensioenakkoord verder is uitgewerkt en bij wet is geregeld. ‘Wijzigingen in de pensioenen worden bij voorkeur ingepast in de bredere beloningsstrategie. Dat denkproces kan nu al worden ingezet.’

Vernieuwd pensioenstelsel

Met het principeakkoord van juni 2019 werd het startschot gegeven voor de uitwerking van een vernieuwd pensioenstelsel. Hiertoe is een stuurgroep ingesteld met vertegenwoordigers van het kabinet en de sociale partners. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schreef op zeven oktober aan het parlement dat de stuurgroep die uitwerking uiterlijk in april 2020 klaar wil hebben.

‘Het is goed dat er wordt doorgepakt,’ vindt Starink. ‘Na tien jaar overleg in de polder is het verstandig om zo snel als zorgvuldig mogelijk naar een nieuw systeem over te gaan. Om de transitie in gang te zetten, is het behulpzaam als het wetsvoorstel nog voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 wordt aangenomen. Zo vermijden we hopelijk politieke onzekerheid die met een andere samenstelling van de Kamer kan ontstaan.’

Deelonderwerpen nader belichten

De stuurgroep installeert een aantal werkgroepen die voor deelonderwerpen een uitwerkingsvoorstel maakt. Zodra het geheel is samenbracht, zal de stuurgroep daar wel of geen akkoord op geven. ‘De uitwerking kent allerlei facetten,’ zegt Starink, die zelf lid is van de werkgroep die het fiscale kader van het nieuwe pensioenstelsel verder uitwerkt. ‘In de komende periode gaan wij vanuit PwC een aantal van die onderwerpen nader belichten. Denk aan het transitievraagstuk, het nieuwe fiscale kader en de gevolgen voor de arbeidsmarkt.’

Lage dekkingsgraden

De onrust rondom pensioenen is sinds de zomer niet minder geworden, nu met de lage dekkingsgraden opnieuw de dreiging van kortingen de kop opsteekt. Voorstanders en tegenstanders van verhoging van de rekenrente laten zich horen. Hoe kijkt Starink naar de invloed van deze discussie op het pensioenakkoord? ‘Die twee onderwerpen zouden bij voorkeur van elkaar gescheiden blijven. Ook bij dekkingsgraden van 150 procent hadden we een akkoord moeten sluiten. De vernieuwing van het stelsel is niet bedoeld om de te lage dekkingsgraden op te lossen, maar om het stelsel toekomstbestendig te maken, met minder herverdeling over de doelgroepen.’

Afwachten onverstandig

In zijn eerste reactie op het principeakkoord wees Starink erop dat werkgevers, pensioenfondsen en pensioenverzekeraars elk voor de eigen organisatie een analyse moeten maken van de pensioenpot, de mensen die er aanspraak op maken en hoe het de transitie en de compensatie gaat vormgeven. Starink ziet bij organisaties op dat vlak nog weinig gebeuren: ‘Ik hoor dat klanten graag eerst meer zicht willen hebben op de uitwerking van het pensioenakkoord voordat zij eigen analyses maken. Maar afwachten vind ik onverstandig.’

Inpassen in beloningsstrategie

Waarom zouden bedrijven daar nu al mee van start moeten gaan? ‘Wijzigingen in de pensioenen worden bij voorkeur ingepast in de bredere beloningsstrategie. Als het bedrijf medewerkers bijvoorbeeld gaat compenseren, wat is daarvoor dan de manier die het beste bijdraagt aan de strategische HR-doelen? Gaat het geld rechtstreeks in de pensioenpot of zijn er andere manieren, en hoe waarderen medewerkers die? Het denkproces daarover en het nodige onderzoek kunnen bedrijven al in gang zetten. Compenseren zal vaak nodig zijn, maar de manier waarop kan een groot verschil maken voor de HR-doelen van de organisatie.’

Webtool voor indicatie transitielast

Om bedrijven een eerste indicatie te geven van de transitielast, lanceert PwC rondom de jaarwisseling een webtool. Starink: ‘Hierin kunnen werkgevers een aantal kerngetallen invullen, zoals de loonsom en de gemiddelde leeftijd van het werknemersbestand, om inzicht te krijgen in de kosten van de overgangsregeling. Zodra de webtool gelanceerd is, zullen we daarover verder berichten.’

Contact

Bastiaan Starink

Bastiaan Starink

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 375 58 28

Volg ons