Nu online: Vinger aan de pols met de DC Governance tool van PwC

Er is een trend zichtbaar naar pensioenregelingen gebaseerd op defined contribution (DC-regeling). Daarbij dragen werknemers risico’s, maar werkgevers voelen een grote verantwoordelijk goed voor hun medewerkers te zorgen en hebben belang bij goed presterende regelingen. Specifieke tools kunnen werkgevers helpen bij dit ‘nieuwe paternalisme’ door hen inzicht te geven in de prestaties van hun pensioenregeling. PwC heeft hiervoor de DC Governance tool ontwikkeld.

Wat kan de DC Governance tool voor uw bedrijf betekenen?

Met de DC Governance tool houdt u vinger aan de pols of diverse ontwikkelingen in uw bedrijf nog steeds passen bij het gekozen DC product. Van welke keuzemogelijkheden maken uw werknemers gebruik? Wat zijn de beleggingsrendementen en leiden die tot voldoende pensioen? Welke risico’s worden genomen door uw medewerkers? Wat is het verwachte pensioen en is dat voldoende voor het feitelijk pensioneren? De DC Governance tool van PwC maakt gebruik van informatie die wordt aangeleverd door de pensioenaanbieder, informatie van de werkgever en openbare informatie om in één oogopslag te kunnen zien hoe de regeling ervoor staat en waar moet worden bijgestuurd. Op reguliere basis, zodat de werkgever niet verrast wordt aan het einde van de contractstermijn van een verzekeringscontract.

Ook pensioenfondsen die een DC-regeling uitvoeren kunnen met de tool meer grip krijgen op de prestaties van de pensioenregeling en op basis hiervan met de aangesloten werkgever in gesprek gaan over in hoeverre deze pensioenregeling (nog) aansluit op de wensen van de onderneming.

AFM-vergunning

Voor het adviseren over en bemiddelen in financiële (pensioen-)producten beschikt onze pensioenpraktijk over een Wft-vergunning verstrekt door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). In het register van de AFM is de vergunning opgenomen onder nummer 12040696. Voor meer informatie over deze advisering en bemiddeling is het Dienstverleningsdocument Pensioen beschikbaar.

Contact

Lilian van Duijnhoven

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 63 17

Volg ons