Nieuwe sterfteprognose: onzekerheden en correcties

13/09/18

Op 12 september 2018 heeft het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) de sterfteprognose AG2018 gepubliceerd.

Wat betekent het voor u als verzekeraar of pensioenfonds?

De nieuwe prognose leidt tot een daling van 1% tot 1,5% van de voorziening. U kunt deze prognose echter niet zomaar overnemen want u dient een eigen mening te vormen. De overlevingskansen van de gehele bevolking gelden niet voor uw specifieke portefeuille of deelnemersbestand. Daarom gebruikt u correctiefactoren. Dit is een natuurlijk moment om ook eens naar de vaststelling van deze correctiefactoren te kijken.

De verwachting voor de toekomst

De afgelopen decennia nam de sterfte in verband met hart- en vaatziekten sterk af. De komende decennia kunnen vooruitgang in de bestrijding van kanker en regeneratieve medicijnen aan de levensverwachting bijdragen, maar daar staan tegenover resistentie tegen antibiotica, obesitas en verandering in hoe de samenleving tegen het levenseinde aankijkt. De toename van de levensverwachting lijkt de laatste jaren dan ook te stagneren.

De toekomst is onzeker

Omdat de effecten van nu nog onbekende, exceptionele medische en sociaal-economische ontwikkelingen niet zijn te voorspellen, baseert het AG zich alleen op historische data en houdt in de onzekerheidsintervallen geen rekening met de onzekerheid als gevolg van veranderingen in de toekomstige sterftetrend.

U kunt het AG-model gebruiken voor risicoanalyses. Als u rekening wilt houden met een veranderlijke, toekomstige sterftetrend, dan is het van belang eigen scenario’s door te rekenen met een toepasselijk model. De spreiding rondom de best estimate neemt dan toe.

De figuur toont de onzekerheid in de levensverwachting van een 20-jarige man met:

  • constante toekomstige sterftetrend op basis van historische data (conform AG2018);
  • veranderlijke trend op basis van onzekere ontwikkelingen op medisch en sociaal-economisch gebied.

Volgens de modellen is de kans 50% dat de werkelijke ontwikkeling binnen de gekleurde vlakken ligt. 

Stappen zetten in de vaststelling van correctiefactoren

Voor de correctie wegens het verschil in sterfte tussen de gehele bevolking en een specifieke populatie is tot nu toe alleen een aantal eenvoudige benaderingen in omloop. Bijvoorbeeld het vaststellen van een gemiddelde correctietabel op basis van inkomen, bedrijfssector of postcode. Het werken met gemiddelden blijkt echter bij een gevarieerd bestand tot een onderschatting van de benodigde correctie te leiden. Verder betekent de beperking tot een of twee kenmerken (naast geslacht en leeftijd) dat andere relevante kenmerken buiten beeld blijven - bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheidsverleden, maar voor bepaalde populaties kunnen ook andere risicofactoren relevant zijn.

Door nieuwe technologie, grotere toegankelijkheid van gegevens en nieuw wetenschappelijk inzicht kunnen pensioenfondsen en verzekeraars inmiddels relatief eenvoudig de stap zetten naar een hoger niveau van fondsspecifieke correctiefactoren en daarmee naar een betere inschatting van de voorzieningen. Het is bovendien in lijn met de Pensioenwet en het Besluit ftk als pensioenfondsen bij het vaststellen van verzekeringstechnische grondslagen de meest actuele mogelijkheden benutten.

Nieuwe methodiek correctiefactoren is al ontwikkeld en toegepast

PwC kan u helpen de nieuwe prognosetafel te analyseren en de inzichten te gebruiken om te beoordelen of de risico’s in de portefeuille passen bij uw risicobereidheid.

Daarnaast kunnen we de voorhoede van verzekeraars en pensioenfondsen helpen dit jaar al de nieuwe, beproefde mogelijkheden te benutten voor het beter vaststellen van correctiefactoren voor hun portefeuille of deelnemersbestand. En later uiteraard de andere verzekeraars en pensioenfondsen die de stap nog even willen uitstellen.

Wij adviseren u in ieder geval de vaststelling van de correctiefactoren op de agenda te zetten.

Contact

Jan-Huug Lobregt

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 74 63

Wim Koeleman

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 63 40

Frank van Berkum

Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 69 20

Volg ons