'Hoog tijd om koudwatervrees voor 3D-printen te overwinnen'

27/11/18

Als deelnemer aan het Multi-Material 3DP Fieldlab* heeft PwC een marktconsultatie uitgevoerd onder bijna dertig bedrijven en organisaties. Waar zijn ze mee bezig op het gebied van 3D-printen, waar lopen ze tegenaan, wat valt er te leren van succesvolle bedrijven?

Doel van het onderzoek is onder meer de adoptie van 3D-printen door de industrie te versnellen. Dat is nodig, zegt PwC's Wolter Kersbergen (op de foto onder links naast zijn collega Roger Quaedvlieg): ‘Bedrijven lijken last te hebben van koudwatervrees. We zien veel interesse in de technologie, maar te weinig uitgewerkte, concrete strategieën voor de invoering van 3D-printen.’

Download de nieuwe white paper over 3D-printen

Hoe bemerk je die terughoudendheid en hoe verklaar je die?

‘Veel bedrijven hebben een paar jaar geleden, wellicht meegesleept door de hype rond 3D-printen, afgetast wat die technologie voor hen kan betekenen. Ze hebben voorzichtig geïnvesteerd, misschien staat er een printer in het lab en zijn er wat prototypes geprint. De conclusie was in veel gevallen dat de technologie nog niet goed genoeg was voor een specifieke toepassing. Die perceptie is blijven hangen, terwijl de technologie in de afgelopen jaren enorm gevorderd is, vooral ook richting industrialisatie. Het gevolg is dat bedrijven weliswaar de vinger aan de pols houden en 3D-printen op hun agenda hebben staan, maar het niet als prioriteit en iets strategisch beschouwen. De opstelling is eerder afwachtend: als er over drie tot vijf jaar een machine op de markt komt die dit en dit kan, stappen we in. Maar zo werkt het niet.’

Waarom niet?

'Om te bepalen of 3D-printen waardevol is voor een bedrijf, wat het goede moment is om in te stappen en om de businesscase op te stellen, is een veel breder perspectief nodig. De vraag die bedrijven zich moeten stellen is niet wanneer een onderdeel dat ze nu spuitgieten beter met een 3D-printer gemaakt kan worden. Tien tegen een dat dat voorlopig niet het geval is. De vraag moet zijn waar 3D-printen waarde toe kan voegen in de keten. Misschien is het ontwerp van producten te verbeteren doordat 3D-printen een veel grotere ontwerpvrijheid biedt dan traditionele productietechnieken. Wellicht is de supplychain efficiënter en flexibeler in te richten, door reserveonderdelen niet langer op voorraad te houden maar on demand te printen of doordat transportkosten en stappen uit het huidige productieproces geschrapt kunnen worden. Misschien is de eindklant bereid meer te betalen voor een op maat gemaakt, gepersonaliseerd product waarvoor 3D-printers bijzonder geschikt zijn. Bedrijven weten dit vaak wel, maar doen er vervolgens te weinig mee.'

Wat moet er gebeuren om die terughoudendheid te overwinnen?

'3D-printen moet de sprong van het lab naar de bestuurskamer maken. Het is nog te veel een thema voor techneuten en te weinig voor beslissers. Op beurzen, conferenties en in het fieldlab kom ik vrijwel alleen mensen met een R&D-achtergrond tegen, en nauwelijks CEO's en marketing of supplychainmanagers. Dat verraadt een te enge, technische kijk op 3D-printen. Net als andere nieuwe digitale technologieën gaat 3D-printen over veel meer dan techniek, het heeft de potentie om producten, markten en processen drastisch te veranderen. Dat maakt het bij uitstek een onderwerp voor de bestuursagenda. En het vraagt ook dat bestuurders zich verdiepen in de technologie en de mogelijkheden en uitdagingen die deze met zich meebrengt.'

Tegen welke barrières lopen bedrijven vooral aan?

'Daar gaan we op in in de white paper die we op basis van onze marktconsultatie hebben gepubliceerd. Bedrijven vinden het op de eerste plaats moeilijk een concrete businesscase, inclusief planning en financiële onderbouwing, op te stellen voor de invoering van 3D-printen. Dat hangt samen met het punt dat ik eerder maakte: om dat goed te kunnen doen zul je een strategisch perspectief moeten kiezen en inzicht moeten krijgen in de impact op de hele waardeketen. Daarbij loop je aan tegen het feit dat geen enkel bedrijf, hoe groot ook, in z'n eentje een hele waardeketen kan laten kantelen. Bij het invoeren van 3D-printen gaat het namelijk ook over samenwerking en allianties met ketenpartners. Daar hangen weer kwesties aan vast over het gebruik van IP, aansprakelijkheid, veiligheid van data en cybersecurity, enzovoorts. Ten slotte is er de vraag of de eigen organisatie beschikt over voldoende kennis en vaardigheden om de invoering van 3D-printen tot een succes te maken.'

Hoe kan PwC helpen bij het overwinnen van die barrières?

'We hebben verschillende tools en modellen ontwikkeld die bedrijven kunnen helpen bij het nadenken over de vraag wat 3D-printen voor hen kan betekenen: de 3DP cost modelling-app, een uitgebreide vragenlijst voor een selfassessment en een stappenplan voor het uitrollen van een 3D-strategie. In samenwerking met andere partijen uit de keten - 3D-printbedrijven, dienstverleners en materiaalexperts -  organiseren we ook op maat gemaakte sessies van een week of langer waarin we bedrijven laten ervaren wat 3D-printen voor hen kan betekenen. In die sessies gaan we zowel op technologisch als op strategisch gebied de diepte in. Maar het moet echt beginnen in de top van een bedrijf. Daar moet het initiatief vandaan komen om vanuit alle disciplines binnen het bedrijf te onderzoeken hoe 3D-printen ingezet kan worden om extra waarde te creëren.'

* Het Multi-Material 3DP Fieldlab krijgt een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie.

 

Contact

Roger Quaedvlieg

Roger Quaedvlieg

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 32 35

Wolter Kersbergen

Wolter Kersbergen

Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 28 59

Volg ons