Organisaties sporen vaker cybercriminaliteit op

Nederlandse organisaties rapporteren meer financieel-economische criminaliteit dan twee jaar geleden. Dat blijkt uit de Economic Crime Survey 2019 van PwC. In 2017 gaf 73 procent van de 875 ondervraagde experts aan dat hun organisatie in de afgelopen twee jaar in aanraking is gekomen met ‘enige vorm van financieel-economische criminaliteit’. Dit jaar geeft 83 procent van de respondenten aan dat dit het geval is.

Download de publicatie

(PDF, 3.2mb)

Cybercriminaliteit rukt verder op

Cybercriminaliteit is de snelst ontwikkelende vorm van financieel-economische criminaliteit. Ten opzichte van 2017 is zelfs sprake van een forse toename van het gerapporteerd percentage cybercriminaliteit: van 34 naar 60 procent.

"Maar deze stijging is deels te verklaren dat door de toenemende digitalisering en hyperconnectiviteit organisaties onderling steeds nauwer verbonden zijn en in steeds grotere mate afhankelijk zijn van datatechnologie", aldus Andreas Mikkers van PwC. "Hackers en (cyber)criminele organisaties worden slimmer en maken gebruik van geavanceerde methodes en technieken. Tegelijkertijd worden de opsporingssystemen intelligenter en doelmatiger."

Minder organisaties kijken naar compliance

Een opmerkelijke ontwikkeling is de afname van het aantal organisaties met een complianceprogramma. De roep om stelselmatige complianceprogramma’s klinkt – zeker gezien recente grote incidenten – steeds luider en de verwachting is dat de regeldruk op dit punt de komende jaren verder zal worden opgeschroefd. Toch is het aantal organisaties met een dergelijk programma sinds 2017 afgenomen van 32 naar 26 procent. "Het zou kunnen dat in deze tijden van economische voorspong weer meer organisaties kiezen voor business as usual", zegt Sylvie Bleker.

De onderzoeksresultaten laten daarnaast zien dat data-analyse nog altijd wordt onderbenut. Slechts 25 procent van de respondenten zegt gebruik te maken van data-analyse voor de opsporing van fraude en 14 procent overweegt dit in de toekomst te gaan doen. Een meerderheid van 44 procent heeft geen plannen op dit terrein. Andreas Mikkers: “Dit zijn teleurstellende cijfers. De hoeveelheid data die door organisaties stroomt is de laatste jaren verveelvoudigd. Organisaties kunnen het zich niet meer permitteren om geen actie te ondernemen op dit gebied.”

Bewustwording rondom fraude kan nog steeds beter

PwC Nederland en de sectie criminologie van de Vrije Universiteit Amsterdam houden elke twee jaar de ontwikkeling van financieel-economische criminaliteit in Nederland tegen het licht. De Economic Crime Survey 2019 is alweer de negende editie. In de afgelopen achttien jaar hebben we zo een consistent en gedetailleerd bestand van onderzoeksgegevens verzameld. Daarbij merken we regelmatig dat de bewustwording rondom fraude te wensen overlaat. Terwijl het weerbaar maken van een organisatie juist daarmee begint.

Maar bewustwording is pas de eerste stap: uiteindelijk gaat het over het bewust zijn van alle gelederen binnen de organisatie en de noodzaak om bewust te blijven. Met de Economic Crime Survey willen we dan ook niet alleen de kennis, maar ook de awareness vergroten. Het onderzoek voorziet aan de ene kant onze collega's van kennis om klanten beter te kunnen bedienen. Daarnaast is het onderzoek een betrouwbare benchmark om uw eigen ervaringen en die van uw organisatie aan af te meten en om inspiratie op te doen voor te nemen vervolgstappen. We dagen u daarbij uit kritisch na te denken over de huidige processen binnen uw organisatie.

Artikelen

Is compliance uit de gratie?

De invoering van compliance-programma’s maakt een pas op de plaats, blijkt uit PwC’s Economic Crime Survey 2019. Alarmerend of passend bij de tijdgeest? Sylvie Bleker, hoogleraar Compliance & Integriteit aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en senior-adviseur van PwC Forensic Services voor compliance-vraagstukken, geeft antwoord.

Lees het artikel over compliance

Cybercrime ontkennen maakt extra kwetsbaar

Zestig procent van de Nederlandse organisaties rapporteert in het Economic Crime Survey 2019 één of meer gevallen van cybercrime. Het is het topje van de ijsberg, waarschuwt PwC’s cybersecurityspecialist Angeli Hoekstra. ‘De grootste pijn zit bij de ontkenners.’

Lees het artikel over cybercrime

Meer data-analyse in fraudeonderzoek nodig

De meeste organisaties onderzoeken aanwijzingen voor economische criminaliteit liever zelf. Maar gebeurt dat wel professioneel en zorgvuldig genoeg? En zijn ze klaar voor de dataficering van criminaliteit? De bevindingen van het Economic Crime Survey 2019 stellen niet gerust.

Lees het artikel data-analyse

Contact

Andreas Mikkers

Andreas Mikkers

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 198 00 01

Volg ons