Uitstel IFRS 17 optimaal benutten

Nu de invoering van rapportagerichtlijn IFRS 17 met een jaar is uitgesteld, stellen verzekeraars zich de vraag: hoe kunnen we die extra tijd het beste besteden zonder veel extra kosten te maken? ‘Zorg voor een versnelling en modernisering van de financiële en actuariële rapportage,’ stelt Jan-Huug Lobregt, die leiding geeft aan PwC’s Europese Actuariaat Services.

Grote internationale verzekeraars zijn al twee jaar druk bezig met de voorbereidingen op IFRS 17. Zij hebben een gap- en impact-assessment gedaan en zijn begonnen met de implementatie. De IASB heeft de verzekeraars onlangs een jaar extra de tijd gegeven om IFRS 17 te implementeren, tot 1 januari 2022. Dit biedt kansen maar leidt ook tot zorgen over een kostenverhoging van de implementatie, ook als het programma niet significant wordt uitgebreid.

Kosten in de hand houden

Hoe is zo’n kostenverhoging te voorkomen? Jan-Huug Lobregt: ‘Behalve strak programmamanagement verdient volgens ons vooral het people-aspect speciale aandacht. Zorg bijvoorbeeld voor tijdige vervanging en rotatie van de programmamedewerkers, zodat iedereen met de juiste energie kan blijven werken. Nieuwe programmamedewerkers hebben een goede onboarding nodig, waardoor onder meer discussies uit het verleden niet opnieuw gevoerd hoeven worden. En als laatste is ook de retentie van medewerkers belangrijk. De vraag naar IFRS 17-kennis neemt de komende tijd alleen maar toe, dus behoud de mensen die die kennis in huis hebben.

Wijzigingen in implementatieprogramma

Uit een rondgang onder Europese verzekeraars blijkt dat twee derde verwacht dat het uitstel van IFRS 17 geen impact heeft op hun implementatieprogramma. Lobregt: ‘De deadline was al heel strak en is door het uitstel voor deze groep iets minder strak geworden.’ Een derde van de verzekeraars verwacht wel degelijk wijzigingen. Zij willen onder meer extra aandacht geven aan:

  • Moderniseren van data, systemen en processen;
  • Ontwikkeling van de medewerkers (training, kennis delen);
  • In lijn brengen van de organisatie met de IFRS-vereisten (governance, KPIs);
  • (Opnieuw) definiëren van het modellenlandschap en de accounting.

Aankomende nieuwsberichten

‘Wat ons betreft doen verzekeraars er goed aan om in het extra jaar zich te richten op deze onderwerpen,’ zegt Lobregt. ‘Deze tijd biedt de mogelijkheid om te zorgen voor een versnelling en modernisering van hun financiële en actuariële rapportage.’ In de komende periode zal PwC in een aantal nieuwsberichten verder ingaan op de kansen rondom actuariële rapportage, accounting, people en IT & operatie.

Lees meer publicaties over IFRS

 

Whitepaper

Om de uitdagingen en de kansen van het uitstel van IFRS concreet te maken heeft PwC een white paper geschreven: IFRS 9/17 in turbulent times: How to make use of the one year postponement without significant cost increase. Hierin komen de uitdagingen en oplossingen aan bod die wij zien bij onze Europese klanten.

Contact

Jan-Huug Lobregt

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 74 63

Jim van Hees

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 73 63

Leslie Vermaak

Senior manager, PwC Netherlands

Tel: (0)88 792 47 21

Frank den Bieman

Senior Manager Actuarial Services, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 63 87

Volg ons