Uitstel IFRS 17 benutten? Actuariële rapportage onder de loep

13/02/19

Nu de invoering van de rapportagerichtlijn IFRS 17 met een jaar is uitgesteld tot 1 januari 2022, stellen verzekeraars zich de vraag: hoe kunnen we die tijd het beste besteden? In vijf artikelen bespreken PwC-experts verschillende aandachtsgebieden. Na de introductie door Jan-Huug Lobregt, benoemt Frank den Bieman de vijf vragen die het startpunt zijn voor een transformatie van de actuariële rapportage.

Veel verzekeraars hebben in hun implementatieprogramma voor IFRS 17 opgenomen het actuariële rapportagelandschap te verbeteren en te moderniseren. Ook de kleinere verzekeraars, die niet onder IFRS 17 rapporteren, zijn hiermee bezig. ‘En dat is niet voor niets', aldus Frank den Bieman.

Rapportageproces korter en flexibeler

‘De actuariële rapportage komt vaak nog tot stand met handmatige acties en verzekeraars werken nog veel met spreadsheets’, vertelt Den Bieman. ‘Deze werkwijze maakt de actuariële rapportage tijdsintensief en foutgevoelig. Verder worden er bij vooral de levensverzekeraars nog kasstroomprojectiesystemen gehanteerd die vaak verouderd zijn. Met een actuariële transformatie kan het rapportageproces sterk verkort en flexibeler worden, waardoor de kosten flink dalen.’

Om de genoemde doelstellingen te realiseren, is een goed begin van het project essentieel. Voordat de transformatie van het actuariële rapportagelandschap kan beginnen, doen verzekeraars er volgens Den Bieman goed aan om de volgende vijf vragen beantwoorden:

Vijf vragen voor actuariële transformatie

  1. Zijn de huidige actuariële modellen transparant beschreven en zijn de problemen in kaart gebracht? Alleen dan zijn de modellen klaar voor transitie.
  2. Met welk doel worden de modellen verbeterd: voor betere rapportage of ook voor analyse? Worden de modellen ook gebruikt voor balansmanagement, ORSA en herverzekeringsoptimalisatie?
  3. Wat zijn de exacte eisen van IFRS 17 waaraan de modellen moeten voldoen?
  4. Welke softwaretools zijn in de markt beschikbaar? Voor welke rapportage en welke doelen zijn die tools bruikbaar en welke kostenbesparing leveren ze op?
  5. Met hoeveel weken/dagen moet de rapportagetijd verkort worden? Hoe past de actuariële planning binnen het totale rapportageproces?

Wisselen van tools overwegen

Als verzekeraars al gebruikmaken van actuariële softwaretools, heeft het ook zin om deze tegen het licht te houden. Den Bieman: ‘De ontwikkeling van actuariële tooling gaat snel. De modernste tools zijn vaak eenvoudiger te implementeren, werken vanuit de cloud en zijn steeds goedkoper en sneller. Daarom verdient het wisselen van tooling een serieuze overweging. Ook verzekeraars die een actuariële transformatie al in de plannen hadden staan, kunnen door het uitstel van IFRS 17 de rapportage en het proces wellicht echt goed op orde krijgen.’

Whitepaper

Om de uitdagingen en de kansen van het uitstel van IFRS concreet te maken heeft PwC een whitepaper geschreven: IFRS 9/17 in turbulent times: How to make use of the one year postponement without significant cost increase. Hierin komen de uitdagingen en oplossingen aan bod die wij zien bij onze Europese klanten.

Contact

Jan-Huug Lobregt

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 74 63

Frank den Bieman

Senior Manager Actuarial Services, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 63 87

Jim van Hees

Director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 73 63

Leslie Vermaak

Senior manager, PwC Netherlands

Tel: (0)88 792 47 21

Volg ons