Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Het familiebedrijf wetenschappelijk onderzocht

29/03/19

Tilburg Institute for Family Business

Sinds september 2016 bundelen Tilburg University en PwC hun krachten in het Tilburg Institute for Family Business (TIFB). Doel is om de kennisontwikkeling te versterken over de groep ondernemingen die verantwoordelijk is voor meer dan de helft van het Nederlandse bruto nationaal product. Waarom is interdisciplinair onderzoek naar en onderwijs over familiebedrijven belangrijk? Geert Vervaeke van Tilburg University en PwC’er Diederik van Dommelen geven een toelichting.

Sociologische en psychologische aspecten

‘Wie stelt dat het familiebedrijf voornamelijk een fiscaal of juridisch construct is, doet de werkelijkheid ernstig tekort’, stelt Geert Vervaeke. ‘De dynamiek van de familieonderneming kent evengoed sociologische en psychologische aspecten waarmee zij zich onderscheidt van de niet-familieonderneming. Toch kregen die vooralsnog weinig wetenschappelijke aandacht.’

Diederik van Dommelen stelt dat bij familiebedrijven de fiscalist, de accountant of de jurist vaak als eerste een rol als vertrouwenspersoon verwerft. ‘Hoe groter het vertrouwen, des te meer vragen er ook op tafel komen waarvoor andere expertise nodig is. PwC legt als vertrouwde adviseur altijd al de verbanden tussen de verschillende onderwerpen op de zogenaamde owner’s agenda. Maar met wetenschappelijk onderzoek willen wij de basis van onze dienstverlening, die nu veelal is gebaseerd op ervaring, verder versterken.’

Volledige onafhankelijkheid

PwC voedt het TIFB met onderwerpen die bij klanten op tafel liggen. Ook dragen de leden van de raad van advies die betrokken zijn bij familiebedrijven ideeën aan – dat zijn Richard Jongste, Rogier van Meeuwen, Gianne Hurks, Henriëtte Westland, Ronald Goedmakers, Co de Heus en Kommer Damen. ‘Vervolgens bekijkt de onderzoeksgroep in Tilburg met welke onderwerpen we aan de slag kunnen’, vertelt Vervaeke. ‘Inge van Vijfeijken, onze hoogleraar belastingrecht, speelt daarin een centrale rol en coördineert de samenwerking met de economische en sociale faculteiten. De uiteindelijke richting van onderzoek wordt hier in Tilburg bepaald, in volledige onafhankelijkheid. Onze sponsor PwC wil graag tussentijds resultaten zien, overigens zonder de wetenschappelijke integriteit van het instituut te beïnvloeden. Het is begrijpelijk dat PwC liever niet zes jaar op uitkomsten wil wachten. Aan ons de taak om het onderzoek, zoals we in Vlaanderen zeggen, te saucissoneren, in stukken te delen.’

Lees hier het volledige artikel 'Tilburg Institute for Family Business'

Contact

Diederik van Dommelen

Diederik van Dommelen

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 394 44 71

Volg ons