Filantropiedag: geven vanuit familiewaarden – goed voor familie, bedrijf en samenleving

26/04/18

Familiewaarden als een bindende factor binnen de familie en tussen familie en bedrijf, vormen een mooi vertrekpunt voor betrokken en duurzaam geven. Zo kan filantropie een familie binden en boeien. De dag van filantropie op 26 april 2018 is een goed moment om daarbij stil te staan.

Wat betekent dit voor uw familie(bedrijf)?

Wanneer u als familie(bedrijf) overweegt vermogen te investeren in ‘uw’ goede doel, is het raadzaam familiewaarden als uitgangspunt te kiezen voor betrokken en duurzaam geven. Dit leidt tot grotere betrokkenheid bij het goede doel van uw keuze en geeft meer persoonlijke voldoening. Bovendien versterkt het de familieband - ook tussen de generaties - en de relatie tussen de familie en het bedrijf. Het goeddoen fungeert dan als een hecht bindmiddel en is heilzaam voor familie, bedrijf en samenleving.

De geefcirkel

Geven om het louter geven heeft plaatsgemaakt voor het betrokken en duurzaam geven. Donateurs willen vandaag de dag meer betrokken zijn bij ‘hun’ goede doel waaraan zij naast eventueel geld steeds meer van hun tijd en expertise willen geven. Zij gaan met deze nieuwe manier van geven ook een resultaatsverbintenis aan, waardoor het eenrichtingsgeven lijkt te evolueren tot een wederkerige geefovereenkomst of geefcirkel. Hierbij kunnen familiewaarden een essentiële rol vervullen. In het licht van deze trends kan het geven namelijk een instrument zijn om de familiewaarden levend te houden en kan het een belangrijke rol spelen bij het blijven binden van de familie onderling en van de familieleden bij het bedrijf.

Een opvallende trend is dat vermogende families meer dan ooit verantwoordelijkheid nemen om met hun vermogen en inzet een grotere bijdrage aan een betere samenleving te leveren. Het vermogen overdragen aan alleen de kinderen is niet langer de standaard. Zij willen het familievermogen meer zin en een nieuwe dimensie geven en daarmee het verschil maken. Zij willen geschiedenis schrijven door positieve maatschappelijke impact te creëren. Zij vergroten op die manier de emotionele en sociale waarde van hun vermogen, maar ook hun erfgoed voor de volgende generatie binnen de familie en voor de samenleving.

Familiewaarden als het middelpunt van de geefcirkel

De eerste stap is uw familiewaarden te concretiseren. Vervolgens is het cruciaal om in kaart te brengen wat de wensen van uw familie zijn, waar uw interesses en prioriteiten op de korte en lange termijn liggen, wat de haalbaarheid hiervan is en welke filantropische bestemming van uw vermogen het beste aansluit bij uw familiewaarden. Het vinden van een bestemming die nauw aansluit bij de familiewaarden en dicht aanligt tegen de interessesfeer van de familie, versterkt namelijk de betrokkenheid en geeft ook meer voldoening.

Een volgende stap is dan wat u wilt geven. Alleen een financiële bijdrage of ook kennis en expertise? Wilt u alleen maar schenken of een bepaald resultaat zien? Als laatste stap in de keuzefase: wilt u zelf een goed doel opzetten of maakt u gebruik van reeds bestaande goede doelen? In hoeverre speelt de fiscaliteit een rol en kunt u bestaande regelingen benutten? Welke vorm spreekt u het meeste aan? Wilt u de volgende generatie nu al betrekken bij uw keuzes en visie?

Dit is maar het eerste gedeelte van alle stappen die nodig zijn om het gehele proces van A tot Z te doorlopen. Bij elke stap hoort een scala aan vragen. Het antwoord op al deze vragen maakt inzichtelijk wat u als familie wil. En omdat het om betrokken en duurzaam geven gaat, moet u weloverwogen keuzes maken. Daarnaast is filantropie op basis van de familiewaarden een krachtig middel om de familie en het bedrijf te binden en te boeien.

Familiewaarden in de onderneming

Tegelijkertijd kunt u de familiewaarden ook laten doorklinken in de onderneming, zoals bij de corporate responsiblity binnen uw bedrijf. Dan is de impact van het goeddoen met een langetermijnvisie nog groter en zijn de familiewaarden via een ‘goede’ weg uitgewaaierd binnen de onderneming. Zo brengt filantropie vanuit familiewaarden de familie en het familiebedrijf nog meer op één lijn. Als u aan het geven ook een resultaatsverplichting voor de begunstigden verbindt, is de geefcirkel rond!

Lees meer

Lees meer over filantropie vanuit familiewaarden, de diverse geefstructuren en de belastingfaciliteiten voor filantropie in het hoofdstuk ‘Maatschappelijk impact: Filantropie’, in de reeks Familie en vermogen in bedrijf. Zie ook het onlangs verschenen artikel van Mitra Tydeman en Charlotte Zandvoort in het blad FamilieZaken 2018/2, getiteld: ‘Filantropie vanuit familiewaarden – goed voor familie, bedrijf en samenleving’.

Contact

Charlotte Zandvoort-Gerritsen

Senior Tax Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 47 94

Mitra Tydeman-Yousef

Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 58 91

Volg ons