Familiebedrijven, benut het potentieel van de volgende generatie

12/11/19

De volgende generatie leiders van familiebedrijven – de zogenoemde NextGens – zijn ambitieus en leveren in veel gevallen nu al belangrijke bijdrages aan het succes van hun organisaties. Tegelijkertijd zoeken zij ondersteuning bij de inhoudelijke uitdagingen die op hun pad komen om de familienalatenschap in een tijdperk van diepgaande verstoring en digitale transformatie veilig te stellen. De NextGens zien voor zichzelf een belangrijke rol weggelegd, maar missen daarbij vaak nog de steun en het vertrouwen van de zittende generatie(s). Het is dan ook belangrijk dat familiebedrijven actie ondernemen om het potentieel van de volgende generatie te benutten.

Global NextGen Survey 2019

PwC’s recente Global NextGen Survey 2019 laat zien dat de helft van de NextGens al diep in het hart van het familiebedrijf betrokken is. ‘Een kwart heeft reeds een uitvoerende bestuurdersfunctie en bij nog eens 41% is er een uitgesproken streven om die binnen de komende vijf jaar te bereiken’, vertellen Niels Govers, PwC-partner die familiebedrijven adviseert op het gebied van (fiscale) ondernemingsvraagstukken en familiezaken (governance) en Marloes Griffioen, senior tax manager en betrokken bij PwC’s NextGen aanpak. ‘De NextGens hebben vertrouwen in hun vaardigheden, vooral in probleemoplossend handelen en leiderschap. Zij zien deze twee skills als essentiële vaardigheden voor een succesvol toekomstig zakenleven in het digitale tijdperk.’

Belemmeringen en uitdagingen

Een gebrek aan ontwikkelingsmogelijkheden kan NextGens belemmeren en frustreren. Vaak is die frustratie pragmatisch van aard; ze zoeken vooral ondersteuning bij de ontwikkeling van hun expertise en ervaring om de leiderschapsfunctie die zij ambiëren te vervullen. ‘Nederlandse NextGens benoemen met name het ontbreken van financiële kennis – die steeds relevanter wordt naarmate zij meer verantwoordelijkheid in het familiebedrijf krijgen – en fiscale kennis’, geven Govers en Griffioen aan. ‘Fiscaliteit is weliswaar erg belangrijk binnen het familiebedrijf, maar specifieke vragen worden vaak via de juridische adviseur en/of het adviserende kantoor gespeeld. Nederlandse NextGens erkennen wel dat er veel programma’s rondom leiderschap/management development worden aangeboden en zinvol zijn. Hoe positioneer je jezelf, wanneer ben je klaar voor een directiefunctie of zelfs een overname en hoe ga je om met medewerkers als je bent doorgegroeid van ‘samenwerker’ naar ‘leidinggevende’? zijn vragen die hen bezighouden.’

Samenwerking Current- en NextGens

Een andere uitdaging waarmee NextGens te maken hebben, is de samenwerking met CurrentGens, ofwel de zittende generatie(s). Vaak bestaan er generatieverschillen, met name tussen de NextGens en hun ouders. ‘Denk hierbij aan een oudere generatie die niet loslaat, verschil in kennis en kunde tussen de jongere en oudere generatie over de switch naar meer datagedreven besluitvorming of uiteenlopende ideeën over hoe het bedrijf het beste kan worden klaargestoomd voor het nieuwe werken’, licht Govers toe. ‘Zittende generaties doen er verstandig aan om de behoeften en ambities van de NextGens te leren begrijpen. Dat begint bij het doorgronden van vier belangrijke typen die PwC onderscheidt en gebaseerd zijn op hun visie op vaardigheden, bijdragen en carrièredoelstellingen.’

Vier typen NextGens

‘Transformers zijn zelfbewuste toekomstige leiders (46% van de respondenten) die veranderingen in het familiebedrijf willen leiden en naar een uitvoerende functie streven, binnen nu en vijf jaar’, vervolgt Griffioen. ‘Stewards (26%) houden vast aan traditie(s) en bestaande netwerken. Zij zijn vaker ouder dan 35 jaar en hebben reeds een managementfunctie. Intrapreneurs (20%) willen zich bewijzen door ondernemingen onder de vleugels van hun familie te runnen; zij hebben (eerder) de behoefte om zich te bewijzen voordat ze ideeën voor verandering presenteren. Entrepreneurs (8%) ten slotte voelen zich ondernemers en willen hun eigen weg volgen buiten het familiebedrijf. Zij zien zichzelf minder snel als toekomstige leiders van het familiebedrijf, maar willen wel een eigen bedrijf leiden. In het bestaande familiebedrijf zien zij meer een bestuurlijke rol voor zich, bijvoorbeeld in de familieraad. Onze Global NextGen Survey 2019 biedt specifieke richtlijnen voor elk type NextGens om rekening mee te houden in hun professionele ontwikkeling.’

Generatie-overschrijdende aanpak is key

'Overall blijft het belangrijk om een generatie-overschrijdende aanpak na te streven', besluit Govers. 'Soms werken er wel tot vijf generaties samen in één bedrijf. Elke generatie heeft specifieke eigenschappen die onderling weleens kunnen botsen. Tegelijk heeft iedereen inzichten, ervaringen en vaardigheden die het bedrijf ten goede kunnen komen. De beste eigenschappen van elke generatie inbrengen, weten wanneer de jongeren het voortouw kunnen nemen, en wanneer de ouderen hen juist beter kunnen beteugelen is belangrijk en kan het verschil maken tussen eenvoudigweg overleven en het doorgeven van een bloeiende onderneming aan de volgende generatie.'

Contact

Niels Govers

Niels Govers

Partner, Eindhoven, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 54 20

Volg ons