Private ondernemingen benutten nog onvoldoende kansen digitalisering

13/09/19

European Private Business Survey 2019

Europese private ondernemingen zijn zich bewust van de uitdagingen van digitale transformatie. Toch benutten zij nog lang niet de kansen die digitalisering hun biedt. Dat blijkt uit PwC’s European Private Business Survey 2019 onder 2443 private ondernemingen uit 31 Europese landen. Het benutten van die kansen is, ook voor Nederland, cruciaal om niet achterop te raken in een steeds concurrerender mondiaal landschap. Wie bij wil blijven, moet nu actie ondernemen!

Impact digitalisering op levensvatbaarheid onderneming

De meeste Europese private ondernemingen erkennen dat digitalisering grote impact heeft op de levensvatbaarheid op de lange termijn. ‘Maar hoe ze daadwerkelijk groei kunnen realiseren met digitalisering en digitale transformatie tot een succes kunnen maken, is voor vele nog een onbeantwoorde vraag’, weet Ron Martinek, Digital Leader Private Business bij PwC. Hij onderscheidt drie belangrijke aandachtspunten: bestuurssamenstelling, vaardigheden en financiering.

Digitalisering is meer dan technologie

Leading by example door de directie is belangrijk, misschien wel een eerste vereiste’, vertelt Martinek. ‘De leiding van een organisatie moet een set van minimale digitale competenties hebben of willen ontwikkelen. En de impact van digitalisering op de markt en de organisatie, evenals de schaalbaarheid van veranderingen die digitalisering kan brengen, begrijpen en uitdragen. Als je als directie of managementteam het goede voorbeeld geeft, ontstaat bij iedereen in de organisatie het gevoel van “als zij het kunnen, dan kunnen wij het ook”. Daarbij is het wel belangrijk dat digitalisering niet alleen aan technologie wordt gekoppeld, wat ik nog veelvuldig zie gebeuren. Technologie is weliswaar een belangrijke component van toekomstige succesvolle bedrijfsactiviteiten, waarin business, experience en technologie worden gecombineerd, maar eerst moet er een allesomvattende, holistische digitale strategie liggen. Evalueer als onderneming je organisatie grondig en bepaal je digitale ambitieniveau, voordat je concrete strategische maatregelen definieert om dat niveau te bereiken.’

Bedrijfscultuur moet verandering ondersteunen

Aandacht voor duurzame personeelsplanning, capabilities en een doordachte, pragmatische aanpak van culturele verandering is een tweede voorwaarde. Een bedrijfscultuur die het merk versterkt én verandering en adoptie van digitalisering ondersteunt, bepaalt het toekomstige succes van elk bedrijf. ‘Het vinden van mensen met de juiste vaardigheden, of het juiste potentieel om nieuwe vaardigheden te leren, is tegenwoordig belangrijker dan ooit’, stelt Martinek. ‘Bedrijven moeten vaak buiten hun comfortzones stappen om zichtbaar en aantrekkelijk te zijn voor nieuwe medewerkers. En als ondernemingen deze mensen eenmaal binnen hebben, moeten zij een bedrijfscultuur ervaren waarbij ze bestaande bedrijfsmodellen voortdurend ter discussie mogen stellen. Als je medewerkers aanmoedigt om snel nieuwe ideeën te ontwikkelen en te testen in de markt, ontstaan er vanzelf nieuwe omzetkansen.’

Financiering van digitale transformatie

Voor financiering van digitale transformatie, een derde vereiste voor succes, is het belangrijk dat ondernemingen verder kijken dan hun interne cashflow. ‘In tijden van krappe budgetten kan bijvoorbeeld private equity uitkomst bieden, met expertise én geld’, schetst Martinek een mogelijkheid. Daarnaast kunnen overheden bijdragen met regelgeving die digitale introducties bevordert. ‘Met een actieve houding kunnen zij het gebruik van nieuwe technologieën ondersteunen en investeerders aanmoedigen om innovatie te financieren.’

EPBS 2019: Nederland versus Europa

Nederlandse private ondernemingen zijn er – meer dan gemiddelde Europese bedrijven – van overtuigd dat digitalisering essentieel is voor de levensvatbaarheid van hun ondernemingen op de lange termijn: 85 procent tegenover 65 procent. Waar 87 procent van de Europese ondernemingen groei kende in de laatste drie jaar (tegenover 76 procent in Nederland) en 58 procent omzetgroei verwacht in het komende jaar, zijn Nederlandse bedrijven pessimistischer met 48 procent. Van de Nederlandse ondernemingen wijt 41 procent omzetverliezen aan een tekort aan vaardigheden (Europa: 47 procent). Hoewel het belang van essentiële technologieën als internet of things, augmented reality, robotics, 3D-printing, kunstmatige intelligentie, virtual reality, drones en blockchain wordt ingezien, blijft het daadwerkelijke gebruik – zowel in Nederland als in Europa – nog achter.

Download hier de volledige European Private Business Survey 2019.

Bekijk hier de Europe, Middle East and Africa (EMEA) Private Business Survey 2019.

'Technologie is weliswaar een belangrijke component van toekomstige succesvolle bedrijfsactiviteiten, waarin business, experience en technologie worden gecombineerd, maar eerst moet er een allesomvattende, holistische digitale strategie liggen. Evalueer als onderneming je organisatie grondig en bepaal je digitale ambitieniveau, voordat je concrete strategische maatregelen definieert om dat niveau te bereiken.’

Ron Martinek Digital Leader Private Business - PwC

Nederlandse bevindingen European Private Business Survey 2019

Contact

Ron Martinek

Ron Martinek

Digital Leader Private Business, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 46 23

Volg ons