Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Familiebedrijven ontkomen niet aan nieuwe technologieën

Familiebedrijven omarmen digitale transformaties

Familiebedrijven dragen in grote mate bij aan het Nederlandse bruto binnenlands product. Ook zijn familiebedrijven innovatief: een groot deel van de Nederlandse familiebedrijven heeft de afgelopen jaren nieuwe patenten en producten ontwikkeld. Daarnaast houden familiebedrijven zich nadrukkelijk bezig met procesinnovatie en IT-innovatie. Zij gebruiken daarbij in toenemende mate nieuwe technologieën.

Lees hieronder de belangrijkste resultaten van ons onderzoek of download het volledige rapport via de download button op deze pagina.

De Essential technologies

Om te achterhalen welke nieuwe technologieën in de toekomst belangrijk worden, hebben we ruim 150 nieuwe technologieën geïdentificeerd die de potentie hebben om businessmodels, bedrijven, sectoren of zelfs een complete waardeketen te beïnvloeden. Criteria zijn onder andere hun wereldwijde bereik, commerciële toepasbaarheid, potentie om mainstream te worden, marktomvang en groeipotentieel en de snelheid waarmee erin geïnvesteerd wordt.

 

Robots - 28%

Van de ondervraagde bedrijven gebruikt 28% robots. In veel sectoren, zoals de AgriFood-sector, de bouw en de industriële sector is het gebruik van robots al gemeengoed.

1
2

IoT en sensoren - 15%

15% van de deelnemers aan ons onderzoek maakt al gebruik van het IoT. Dit ligt iets lager dan wereldwijde trends. In 2017 gebruikte 29% van ondervraagde bedrijven wereldwijd IoT.

Virtual Reality - 14%

Virtual reality wordt onder andere gebruikt in de maritieme sector en de zorg. In de bouw wordt VR gebruikt om consumenten te laten ervaren hoe groot hun nieuwe woning wordt, en wat de impact is van een uitbouw op de lichtinval.

3
4

Drones - 9%

Drones worden op dit moment al toegepast in de AgriFood-sector en in de maritieme sector, als er overzicht nodig is over een groot gebied, de hoogte in of bij korte transporten over zee.

3D printen - 8%

3D-printen wordt nu nog weinig gebruikt, maar bijna 30% van de respondenten verwacht dit over vijf jaar te gebruiken. De bouw en de maritieme sector experimenteren hier al mee.

5
6

Augmented Reality (AR) - 7%

Het gebruik van augmented reality is nu nog beperkt onder Nederlandse familiebedrijven en dat verandert de komende vijf jaar niet

Blockchain - 3%

Blockchain wordt nog nauwelijks gebruikt, maar heeft veel potentie, aldus 20% van de respondenten. Het zorgt voor meer transparantie, en daardoor efficiëntie, aldus respondenten uit de bouw, de logistieke en de maritieme sector.

7
8

Artificial intelligence - 2%

De drijvende kracht achter de transitie van robots vanuit industriële bedrijven naar o.a. hotels en kantoren. Door het gebruik hiervan kan bij de bouw van een appartementencomplex het gebouw zelfstandig schoonmaak regelen, predictive maintenance laten uitvoeren en een makelaar inschakelen als een huurcontract afloopt.

Nanotechnologie

Wij verwachten dat nanotechnologie een belangrijke bijdrage gaat leveren in verschillende industrieën. Nanotechnologie kan gebruikt worden om speciale weefsels en coatings te voorzien van sensors.

9
10

Slimme energieopslag

Evenals nanotechnologie verwachten wij dat slimme energieopslag een belangrijke bijdrage gaat leveren in verschillende industrieën. Zo kunnen kleinere betere batterijen en andere technieken om energie op te wekken en op te slaan gebruikt worden in sensoren en drones.

Familiebedrijven spelen grote rol bij economische groei

Uit eerder onderzoek bleek al dat 32% van het bbp voor rekening komt van familiebedrijven. Een deel van de Nederlandse familiebedrijven maakt al gebruik van Essential technologies en een ander deel verwacht binnen vijf jaar gebruik te maken van deze nieuwe technologieën. Als de adoptiegraad onder familiebedrijven verder toeneemt tot 50%, dan verwachten wij dat familiebedrijven in 2025 minstens €2,6 miljard euro extra per jaar bijdragen aan het Nederlandse bbp, door het gebruik van de Essential technologies.

Essential technologies verhogen productiviteit

Naast een hogere economische groei verwachten wij dat de Essential technologies de arbeidsproductiviteit verder verhogen. Nieuwe technologieën verbeteren en versnellen werkprocessen, waardoor organisaties efficiënter worden. Overigens blijkt uit onderzoek dat er een vertraging zit tussen de ICT-investeringen en de daadwerkelijke productiviteitsgroei. 

Familiebedrijven willen Essential technologies daadwerkelijk zelf omarmen

Naast het feit dat de overgrote meerderheid van de betrokken familiebedrijven de Essential technologies als kansrijk beschouwt, verwacht tweederde van de bedrijven die op dit moment nog geen Essential technologies gebruiken dit over vijf jaar wel te doen. Daarmee wordt zichtbaar dat de adoptie van deze Essential technologies door familiebedrijven toeneemt. De technologieën met de meeste groeipotentie zijn het internet of things en 3D-printen. Op dit moment gebruiken respectievelijk 16% en 9% van de familiebedrijven uit ons onderzoek deze technologieën. Over vijf jaar verwacht bijna 30% van hen internet of things en 3D-printen te gebruiken.

Nieuwe businessmodellen door gebruik van de Essential technologies

Het gebruik van de Essential technologies zorgt voor betere producten en snellere processen. Daarnaast zien we nieuwe businessmodellen ontstaan bij familiebedrijven door het gebruik van de Essential technologies. We zien dat vijf elementen van businessmodellen veranderen onder invloed van de Essential technologies. Dat zijn strategie, bedrijfsvoering, compliance, klantbetrokkenheid en people & talent. Met name deze laatste twee werden door onze gesprekspartners vaak genoemd als cruciaal.

People & talent belangrijk dilemma 

People & talent vormt tegelijkertijd ook een van de belangrijkste dilemma’s. Nieuwe technologieën zorgen ervoor dat er compleet nieuwe banen bijkomen, maar ook dat werkzaamheden veranderen of verdwijnen. Tijdens onze interviews bleek dat familiebedrijven zich sterk bewust zijn van dit dilemma. Verschillende familiebedrijven gaven aan dat zij verwachten in de toekomst andere skills en andere functies nodig te hebben dan nu het geval is. Deze familiebedrijven investeren daarom bewust veel in het continu opleiden van hun medewerkers en in duurzame inzetbaarheid.

Contact

Jan Willem Velthuijsen

Jan Willem Velthuijsen

Chief economist PwC, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 248 32 93

Renate de Lange-Snijders

Renate de Lange-Snijders

Partner, Raad van Bestuur, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 248 81 40

Ron Martinek

Ron Martinek

Digital Leader Private Business, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 243 92 72

Volg ons