Entertainment & Media Outlook voor Nederland 2018-2022

Lift mee op de nieuwe convergentiegolf! - Convergentie, connectiviteit, technologie en vertrouwen

Nu de smartphone hét internetapparaat aan het worden is, moeten innovatieve bedrijven in de E&M-sector op zoek naar een geïntegreerd bedrijfsmodel dat aansluit bij deze door de consument bepaalde dynamiek. In deze dynamiek zijn sociale media en e-commerce verweven met de entertainment-ervaring.

Bedrijven die zich eerst alleen met technologie of distributie bezighielden, begeven zich nu ook op het gebied van content, waardoor de grenzen tussen de diverse soorten media-aanbod vervagen. In deze editie van de Nederlandse Entertainment & Media Outlook beschrijven we een aantal belangrijke ontwikkelingen in het entertainment- en medialandschap en wat die betekenen voor de Nederlandse markt. Dit jaar hebben we vier overkoepelende thema’s gedefinieerd: convergentie, connectiviteit, technologie en vertrouwen.

In de outlook beschrijven we de ontwikkeling van de verschillende industriesegmenten, aangevuld met interviews met media-experts en artikelen en columns geschreven door experts van PwC en Strategy&.

Lees dit artikel

loading-player

Playback of this video is not currently available

Artikelen

Creëer patronen in videoconsumptie

Tot een jaar of tien geleden zaten gezinnen, vrienden, huisgenoten en zelfs vreemden samen in de huiskamer voor de tv om naar het nieuws, films of andere programma’s te kijken. Omroepen wisten precies welke content ze moesten produceren of aankopen, en wanneer ze die moesten uitzenden om zo veel mogelijk kijkers te trekken tegen zo laag mogelijke kosten. Met dit bedrijfsmodel verdienden ze hun brood..
Lees verder

View more

Belasting van de digitale economie

Belastingheffing op de digitale economie is in korte tijd hoog op de politieke en fiscale beleidsagenda komen te staan. Diverse belanghebbenden hebben internationale, Europese of unilaterale maatregelen overwogen, voorgesteld of al genomen. Het meest opvallend zijn de twee ontwerprichtlijnen die de Europese Commissie (EC) in maart 2018 heeft gepubliceerd. Hoewel deze zich nog in een vroeg stadium van de Europese politieke besluitvorming bevinden, voorzien zij in concrete maatregelen, waarvan de TMT-sector op de hoogte moet zijn. De potentiële reikwijdte van deze ontwerprichtlijnen is namelijk groter dan men op het eerste gezicht zou verwachten. In dit artikel gaan wij nader in op deze concrete maatregelen en de mogelijke gevolgen ervan voor de TMT-sector.

Lees verder

View more

Internet of Things

Telecombedrijven opereren in een dynamische omgeving. Een omgeving van snel veranderende klantwensen, snelle technologische ontwikkelingen en een komen en gaan van nieuwe concurrenten. Ook de rol van telecombedrijven in de waardeketen verandert van telecomsilo's naar sectoroverstijgende ‘enablers’ van datadiensten. Deze nieuwe omgeving vereist een nieuwe, transformerende manier van innovatie, waarbij flexibiliteit, wendbaarheid, snelle ontwikkeling, en testen en aanpassen via prototyping centraal staan. Afdelingsoverstijgende en klantgerichte innovatie is essentieel, vooral in de steeds groeiende IoT-markt, waar bedrijven op zoek zijn naar een ‘way to play’. Zij zijn zich terdege bewust van deze ontwikkelingen en dus ook van de noodzaak om nieuwe IoT-producten en -diensten te ontwikkelen en op te schalen, eventueel samen met partners in relevante ecosystemen. 

Lees verder

View more

Behaal concurrentievoordeel met de AVG

Bedrijven in de telecom-, entertainment- en mediasector, die bekend staat om het grootschalige gebruik van persoonsgegevens, zagen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op zich afkomen als een tsunami van extra voorschriften en vragen van klanten over persoonsgegevens. Gezien het vooruitzicht van reputatieschade, hoge boetes tot vier procent van de wereldwijde jaaromzet of (als dat meer is) twintig miljoen euro, is het begrijpelijk dat de naleving van de AVG gepaard gaat met een grote angst om het fout te doen. Nu de AVG sinds 25 mei 2018 van kracht is, moeten telecom- en E&M-bedrijven echter verder durven gaan dan alleen naleving van de regels. Ze moeten nagaan hoe ze de AVG in hun voordeel kunnen gebruiken, bijvoorbeeld door een concurrentievoordeel te creëren met hun privacybeleid. Voor grotere mediabedrijven zal dit concurrentievoordeel vervolgens een ‘hygiënefactor’ worden. Wij zijn ervan overtuigd dat 25 mei een kleine mijlpaal is geweest in een jarenlang proces waarin burgers, politici en bedrijven geleidelijk toegroeien naar een meer ‘databewuste’ samenleving.

Lees verder

View more

Vertrouwen in media daalt

De afgelopen twee jaar is het vertrouwen in de Nederlandse media afgenomen, waarbij dat in de sociale media het sterkst is gedaald. Om inzicht te krijgen in deze veranderingen, vroegen we meer dan duizend mensen, verspreid over vijf generaties, naar hun vertrouwen in verschillende Nederlandse media en hoe dat kan worden verbeterd.

Lees verder

View more

Columns

Kunstmatige intelligentie is geweldig, maar kan niet zonder toezicht

Het gaat te ver om te zeggen dat ik een echte Netflix-fan ben, maar af en toe word ik 'gegrepen' door een goed gemaakte serie. Wat ik het leukste vind, is om mijn enthousiasme over de plotwendingen met familie of vrienden te delen. Maar het is de vraag of dat over een paar jaar nog kan. Misschien heeft iedereen straks een persoonlijke verhaallijn, afgestemd op zijn of haar eigen interesses. Dankzij kunstmatige intelligentie (KI) kan dit mogelijk worden.

Lees verder

De wereldwijde E&M-sector groeit – ondanks aanzienlijke disruptie

De wereldwijde entertainment- en mediasector zal blijven groeien in een vergelijkbaar tempo als in het verleden, ondanks de grootschalige convergentie waarvan de sector een fors disruptief effect ondervindt. De digitale segmenten zijn de koplopers in de groei, maar bij nadere beschouwing is er per segment en per land een duizelingwekkende verscheidenheid aan trends te zien. Het verhaal van de wereldwijde sector is een bijna oneindige verzameling microverhalen.

Lees verder

Win de strijd om talent door te focussen op zingeving

Voor de meeste mensen is de smartphone niet meer weg te denken uit hun leven. We delen updates, wisselen berichten uit en zijn meer dan ooit verbonden met mensen ver weg. Maar is er dan sprake van echt contact op een menselijk, persoonlijk niveau? In de hele wereld zie ik een behoefte aan meer menselijke, werkelijke verbondenheid en een zinvoller bestaan. Voor telecom- en mediabedrijven kan het verbinden van hun werknemers door een gemeenschappelijk doel een onderscheidende factor zijn om de 'oorlog om talent' te winnen.

Lees verder

Interviews

Frank Volmer, Ster

Nederlandse Stichting voor het uitzenden van reclame (Ster) vaart een nieuwe koers.

Lees het interview met Frank Volmer

Corné Dubelaar, Triple

Professionalisering van e-sports, om de mogelijkheden voor spelers, kijkers en adverteerders te genereren.

Lees het interview met Corné Dubelaar

Serge Bueters, Squla

Squla, een online leerplatform dat zicht richt op de driehoek leerling-ouder-leerkracht.

Lees het interview met Serge Bueters

Contact

Casper Scheffer

Entertainment & Media Industry Leader in the Netherlands, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 65 20

Volg ons