Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Niet samenstelling maar samenwerking bepaalt effectiviteit rvc

De effectiviteit van raden van commissarissen wordt niet zozeer bepaald door het bestuursmodel of de samenstelling, maar veel meer door de onderlinge verhoudingen en de kwaliteit van de samenwerking. Dat blijkt uit internationaal literatuuronderzoek van het Tilburgs Instituut voor Familiebedrijven (TiFB), een samenwerkingsverband van Tilburg University en PwC.

Sociale processen en groepsdynamiek

‘De effectiviteit van raden van commissarissen wordt bepaald door sociale processen en groepsdynamiek’, schrijft onderzoekster Brigitte Kroon in de juli-editie van de Governance Update. ‘Actief informatie halen en brengen, constructieve kritiek durven uiten en gedeelde verantwoordelijkheid bepalen of er voldoende draagvlak is voor de bijdrage van commissarissen en of toezichthouders voldoende toegang krijgen tot informatie en middelen om hun taak goed te kunnen uitvoeren.’

Inzichten uit sociale psychologie

Bij haar onderzoek maakte Kroon gebruik van inzichten uit de sociale psychologie. ‘Decennialang heeft in onderzoek naar effectief toezicht de nadruk gelegen op structurele kenmerken van de raad van commissarissen als voorwaarde voor goed functioneren’, legt Kroon in het artikel uit. ‘Een overzicht van bestaand onderzoek naar de effecten van de samenstelling van de raad van commissarissen op organisatieprestaties laat echter slechts kleine effecten zien.’

Actief naar kennis en informatie zoeken

De sociale psychologie leert echter dat menselijk handelen in groepen niet rationeel is, maar wordt beïnvloed door subjectiviteit, normen en waarden, en conflicten. Vooral de bereidheid om actief naar kennis of informatie te zoeken en deze te gebruiken, het durven uiten van opbouwende kritiek op elkaars mening en een gedeelde verantwoordelijkheid voor het bereiken van resultaten maken het verschil tussen effectieve en minder effectieve teams. 'Raden van commissarissen verschillen hierin niet van andere teams waarin mensen samen aan een opdracht werken’, aldus Kroon.

Lees hier het hele artikel van Brigitte Kroon in de Governance Update.

Contact

Diederik van Dommelen

Diederik van Dommelen

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)65 394 44 71

Volg ons