Terugbetaalcapaciteit Nederlandse beursfondsen slechter door IFRS 16

07/10/19

Door de invoering van de nieuwe boekhoudregel IFRS 16 is de terugbetaalcapaciteit van beursgenoteerde Nederlandse bedrijven afgenomen. Bedrijven in de AEX-index en Midkap nemen nu een extra schuld van 46 miljard euro op de balans, zo blijkt uit onderzoek van PwC. Daarentegen neemt de ebitda toe met tien miljard euro. ‘Als gevolg van IFRS 16 verslechteren de schuldratio en de terugbetaalcapaciteit van deze bedrijven’, aldus PwC-partner Jay Tahtah.

De nieuwe boekhoudregel IFRS 16 is de grootste verandering in jaren voor zowel bedrijven als beleggers. Sinds 1 januari 2019 moeten beursfondsen langdurige huur- en leasecontracten als schuld op de balans zetten. Eerder waren die verplichtingen nauwelijks te zien in de jaarrekening. Het idee is dat beleggers door IFRS 16 bedrijven beter met elkaar kunnen vergelijken.

Verschil in vergelijken oude en nieuwe cijfers

Uit een vergelijking van de eerste halfjaarcijfers onder de nieuwe cijfers blijkt dat de manier waarop bedrijven hun nieuwe cijfers vergelijken met de oude rapportages nog erg verschilt. ‘Het ene bedrijf heeft de oude cijfers bijvoorbeeld wel al aangepast aan IFRS 16 en het andere niet. Ook aanpassingen in non-GAAP-cijfers zijn verschillend. Dat kan verwarrend zijn’, zegt Tahtah.

Toename in nettoschuld en ebitda

PwC keek bij veertig beursgenoteerde Nederlandse bedrijven (AEX/Midkap) naar de toepassing van IFRS 16 in de halfjaarcijfers; en dan vooral naar de werkelijke toename in nettoschuld, toename in ebitda en de verandering in de schuldratio (nettoschuld ten opzichte van ebitda). 'Het laatste zegt iets over de mate waarin een onderneming in staat is om met het genereren van operationele kasstromen zijn rentedragende schulden af te lossen. Deze ratio wordt om deze reden vaak in de praktijk opgenomen in onder meer leenconvenanten.’

Verslechtering terugbetaalcapaciteit

Het onderzoek laat zien dat de schuldratio verslechtert door de invoering van IFRS 16. Tahtah: ‘Eind vorig jaar kwam de schuld bij de AEX- en Midkap-bedrijven overeen met anderhalf keer de ebitda. Door IFRS 16 is dat nu 1,8. Dit is een verslechtering van de terugbetaalcapaciteit van bedrijven en kan in de toekomst ten koste gaan van de financieringscapaciteit van bepaalde bedrijven’.

De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek:

  • Als gevolg van IFRS 16 is de nettoschuld van AEX-bedrijven toegenomen met 33 miljard euro, oftewel 25 procent. Voor AMX-bedrijven is dat 13 miljard euro, oftewel 27 procent. In totaal gaat het om een toename van 46 miljard euro.
  • De toename in de ebitda van AEX-bedrijven bedraagt zeven miljard euro (zeven procent) en van AMX-bedrijven drie miljard euro (vijftien procent).
  • Er komt per saldo meer nettoschuld bij dan ebitda na aanpassingen door IFRS 16 (verhouding 4,6:1). Voor de AEX neemt de schuldratio toe van 1,33 naar 1,55 en voor de Midkap neemt de ratio toe van 2,44 naar 2,66. Voor de beide indices verslechtert de ratio van 1,5 naar 1,8.
  • Doordat per saldo de nettoschuld onder IFRS 16 meer toeneemt dan de ebitda, verslechtert de terugbetaalcapaciteit van bedrijven.

Contact

Jay Tahtah

Jay Tahtah

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 39 45

Volg ons