Gebrek aan vernieuwing zet vermogensbeheerders onder druk

14/11/18

Als vermogensbeheerders niet snel technologische vernieuwing omarmen en hun modellen en kostenstructuren herzien, komen hun fondsinkomsten en winsten nog meer onder druk te staan. De vergoedingen voor de actieve fondsbeheerders zullen met twintig procent dalen in 2025. Dat blijkt uit het PwC-onderzoek Asset & wealth management revolution, pressure on profitability.

De uitkomst van dit onderzoek is het gevolg van langere tijd echt vernieuwing en investering uit de weg te gaan, zegt specialist Patrick Heisen van PwC. 'We hebben onderzoek gedaan onder 64 grote vermogensbeheerders die wereldwijd ruim veertig biljoen dollar beheren. Daaruit is ondubbelzinnig duidelijk geworden dat vermogensbeheerders onder grote druk staan om efficiënter te werken en de fees te verlagen. Het grote aanbod van goedkopere indexvolgers is hier debet aan. Alleen de vermogensbeheerders die echt vernieuwen in fee-modellen, in de wijze van beleggen, en in klantbediening, zullen in 2025 nog winstgevend zijn. Het wordt tijd om een duidelijke strategie te kiezen en een technologische transformatie door te voeren. Want de prijsdruk neemt niet meer af.'

Tempo prijsdaling zal wereldwijd verschillen

De fees dalen met een spectaculaire twintig procent richting 2025. Het tempo van deze prijsdaling zal wereldwijd verschillen. In de VS gaat het niet zo snel aangezien de fees daar wereldwijd gezien al het laagste niveau noteren. In Europa zullen de prijzen de komende jaren met maar liefst 26 procent dalen. Dit is vooral het gevolg van de invoering van MiFID II en de het groeiende aanbod van goedkopere producten waarvan gebruik wordt gemaakt. Dat de invoering van nieuwe regelgeving zo ingrijpt op de fees, was in de jaren 2012-2017 al zichtbaar in het Verenigd Koninkrijk. Daar heeft de invoering van de retail distribution review (RDR) voor een daling van 25 procent gezorgd.

Gevecht om schaarse talent wordt ook groter

Wij signaleren niet alleen op financieel en technologisch gebied uitdagingen. Het gevecht om het schaarse talent zal ook groter worden. Werving, begeleiding en behoud van talent vragen om een fundamenteel andere houding van vermogensbeheerders. 'Er zal echt een cultuurverandering moeten plaatsvinden om dit te bewerkstelligen. Ook moet er minder vanuit aparte teams worden gewerkt, maar meer vanuit een geïntegreerde en multidisciplinaire aanpak', zegt Heisen.

Contact

Patrick Heisen

Patrick Heisen

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 59 70

Volg ons