Belangrijkste bevindingen uit de Asset & Wealth Managementsector

Optimistische CEO's; dreigende verstoring

Er is een groot vertrouwen in de asset en wealth management (AWM) sector, maar er wordt ook erkend dat de tijden veranderen. Hoewel CEO's optimistisch zijn over groei, zijn ze zich ervan bewust dat ze voor uitdagingen staan, hoewel ze misschien niet bewust zijn van de volledige omvang van deze uitdagingen. Dit zijn de onontkoombare conclusies van PwC's 21st CEO Survey, waarin 126 CEO's in de sector werden geïnterviewd.

Groot optimisme over groei

Eeuwig optimisme over de omzet is kenmerkend voor de sector. Ongeveer 87% van de CEO's geeft aan 'enigszins of zeer zeker' te zijn van de omzetvooruitzichten voor 2018 - iets lager dan in 2017, toen 92% dit aangaf, of 2016 toen dit 88% was.

Ongeveer 79% van de CEO's maakt zich op voor organische groei, vergeleken met 76% in 2017. Om zich hierop voor te bereiden, zijn ze bezig met de personeelsbezetting, met 57% van plan om het personeelsbestand uit te breiden, met de nadruk op medewerkers met digitale vaardigheden.

Toch weten CEO's dat dit geen business as usual is. Meer dan een derde (39%) zegt van plan te zijn om kosten te besparen, tegenover 43% in 2017. Bovendien is meer dan een derde (35%) van plan om in 2018 fusies en overnames te doen, terwijl 48% van plan is om de mogelijkheden uit te breiden door middel van strategische allianties of joint ventures.

Opdoemende bronnen van verstoring

Als het gaat om megatrends of factoren die bestaande bedrijven kunnen verstoren, zijn de CEO's van AWM bezorgd, maar zijn ze bezorgd genoeg?

De technologie en de snelheid waarmee de sector kan veranderen, is misschien wel de reden waarom ze kortere nachten maken. Ongeveer 70% van de CEO's zei dat ze geloven dat veranderingen in de kerntechnologieën "verstorend of zeer verstorend" zullen blijken in de komende vijf jaar. De sector is aantoonbaar slecht voorbereid op concurrentie van technologiebedrijven, mocht die zich voordoen.

Bijna driekwart (73%) zegt "enigszins of zeer bezorgd" te zijn over cyberveiligheidsbedreigingen, bang dat klantgegevens of hun eigen IP worden gehackt.

Veel CEO's maken zich ook zorgen over belangrijke vaardigheden. Ze worstelen ook met het veranderen van consumentengedrag. Simpel gezegd, klanten willen betere producten en diensten tegen lagere kosten.

Digitaal talent aantrekken

Het soort talent dat nodig is voor succes verandert enorm. Datawetenschappers zullen waarschijnlijk binnenkort net zo gewild zijn als onderzoek analisten. Het topmanagement moet niet alleen de business runnen, maar ook de volgende generatie technologie begrijpen.

Met dat in gedachten zegt 63% van de CEO's dat ze "enigszins of zeer bezorgd" zijn over het gebrek aan digitale vaardigheden in het topmanagement. Evenzo zegt 67% van de CEO's "enigszins of zeer bezorgd" te zijn over een gebrek aan digitale vaardigheden in hun bedrijf.

Toch lijken ze het potentieel van digitale vaardigheden te laag in te schatten. Slechts 38% zegt dat ze het er "mee eens of sterk mee eens zijn" dat robotica en alternatieve intelligentie de ervaring van de consument kunnen verbeteren.

Bekijk de data

Hoe zeker zijn CEO’s over de vooruitzichten van omzetgroei binnen hun bedrijf in de komende drie jaar? 

Contact

Patrick Heisen

Patrick Heisen

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 59 70

Volg ons