Meer vertrouwen in agrifood met blockchain

Door de recente fraudezaken heeft de agrifoodsector het zwaar. Om bij de consument het vertrouwen in voedsel en producenten te herwinnen, zijn radicale oplossingen nodig. Blockchain kan helpen een dergelijke verandering teweeg te brengen, zo pleit PwC in een nieuwe publicatie.

Blockchain is inmiddels zo'n modewoord geworden dat het soms lastig is om te zien voor welke verbeteringen deze technologie op een vaak simpele manier kan zorgen; ook in de agrifoodsector. 'Anders dan de huidige certificeringssystemen gaat een op blockchain gebaseerd systeem niet uit van "vertrouwen". Integendeel, het omarmt juist "wantrouwen". Dat klinkt gek, maar vormt juist de kracht', aldus PwC-expert Onno Nillesen.

 

Onderling vertrouwen

'Kortweg gezegd, gebeurt de controle in een blockchain niet door een centrale instantie, maar via een netwerk van gebruikers', vervolgt Nillesen. 'Pas als een transactie, inclusief relevante gegevens over kwaliteit, tijden en eigenaren, door het netwerk als betrouwbaar wordt bestempeld, wordt die uitgevoerd. Het overzicht van transacties dat hierdoor ontstaat, creëert het onderlinge vertrouwen. De reis die bijvoorbeeld een voedingsmiddel aflegt, wordt daarmee transparant gemaakt – van boer tot bord. Bij PwC noemen we dit trust by design. Blockchain biedt uiteindelijk verbeteringen voor alle spelers in de keten.'

Optimalisatie van de keten

Onze visie over het gebruik van blockchain in de agrifoodsector hebben we nu verwoord in een speciale publicatie. Daarin beschrijven we de ontwikkelingen en laten we zien hoe u vertrouwensissues en ketenoptimalisatie met behulp van de blockchaintechnologie kunt aanpakken.

Contact

Peter Hoijtink

Partner, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 30 90

Onno Nillesen

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 64 14

Volg ons