Verbetering van de regels voor geven aan goede doelen aangekondigd

Filantropie speelt een belangrijke rol in de Nederlandse samenleving, daarom zijn er fiscale regelingen die het geven aan goede doelen stimuleren. De belangrijkste maatregelen daarvoor zijn de vrijstelling van schenk- en erfbelasting voor ANBI’s en SBBI’s en de giftenaftrek. Bij de lopende evaluatie van deze regelingen, heeft de staatssecretaris aangegeven de ‘uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid’ te willen verbeteren. Het huidige budget voor de maatregelen blijft gehandhaafd.

De staatssecretaris geeft een aantal suggesties voor de gewenste verbetering in de kabinetsreactie van 26 april 2018. De bedoeling is om de regelingen minder complex te maken en de uitvoerbaarheid te verbeteren. De Tweede Kamer en de goedendoelensector zelf zijn in de reactie uitgenodigd om ook suggesties te geven voor verbetering. Op 20 juni 2018 worden de evaluaties besproken in de Tweede Kamer.

Wat betekent dit voor u?

Naar verwachting kunt u ook in de toekomst gebruik blijven maken van de giftenaftrek en de ANBI- en SBBI-regeling, deze blijven in principe behouden. De insteek is om de regelingen te verbeteren, waarbij het volledige huidige budget beschikbaar moet blijven hiervoor. Als een verbetering leidt tot een budgettaire besparing, dan moet deze besparing op een andere manier binnen de regeling worden gebruikt.

Het is natuurlijk nog niet duidelijk hoe de verbeteringen er precies uit komen te zien. Dat zal de komende tijd, onder andere bij de behandeling in de Tweede Kamer, duidelijker worden.

Verbetering ANBI- en SBBI-regeling en giftenaftrek

De evaluaties hebben in ieder geval al geleid tot een deels efficiëntere controle van ANBI’s. Het toezicht op de digitale publicatieplicht voor ANBI’s wordt nu bijvoorbeeld meer risicogericht uitgevoerd. Daarnaast is op 15 december 2017 een nieuw convenant afgesloten met het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO). Daarbij is afgesproken dat de Belastingdienst vertrouwd op het interne stelsel van toezicht van het CIO en zelf geen direct toezicht uitoefent op de daarbij aangesloten kerkelijke instellingen (een soort horizontaal toezicht).
Op dit moment wordt onderzocht of voor andere goede doelen eenzelfde soort convenant kan worden afgesloten met het Centraal Bureau Fondsenwerving en de koepelorganisaties Goede Doelen Nederland en Nederland Filantropieland.

Hieronder vindt u een overzicht van de suggesties van de staatssecretaris.

Verbeteringssuggesties ANBI- en SBBI-regeling
  • Gebruik van standaardmodellen voor de publicatieplicht van ANBI’s.
  • Uitbreiden van de publicatieplicht met basale informatie over de feitelijke activiteiten en bestedingen van een ANBI.
  • Versoepeling van de verplichting dat een eventueel saldo bij liquidatie van de instelling moet worden uitgekeerd aan een ANBI met een soortgelijk doel.
  • Versoepeling van de anti-oppoteis. Op basis hiervan mag een ANBI niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs noodzakelijk is.
  • Invoeren van een afrekenmoment voor voormalige ANBI’s of een versoepeling van de informatieplicht. Dat zou voorkomen dat voormalige ANBI’s onnodig lang moeten worden gecontroleerd zoals op dit moment het geval is.
  • Wijziging van het toezicht op buitenlandse ANBI’s.
Verbeteringssuggesties giftenaftrek
  • Uniformeren en verminderen van het aantal verschillende drempels, categorieën ontvangers en typen aftrekbare gift, alsmede aanpassen van de grondslag voor gewone giften.
  • Invoeren van een informatieverplichting (renseignering) aan de Belastingdienst door ontvangers van giften.
  • Afschaffen van giftenaftrek voor contante giften, moeilijk waardeerbare giften en herroepelijke giften.
  • Aanpassing van het aangifteformulier voor eenmalige giften.

Bijdrage PwC

PwC zal onder meer via de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs haar ideeën kenbaar maken hoe de regels voor ANBI’s en SBBI’s en omtrent de giftenaftrek verbeterd kunnen worden. In het verleden hebben specialisten van PwC hier meerdere malen aandacht voor gevraagd via berichtgeving op PwC Actueel en in wetenschappelijke publicaties. Wij leveren graag een actieve bijdrage om het geefklimaat in Nederland te verbeteren door een effectievere invulling van de fiscale wet- en regelgeving.

Contact

Neem voor vragen contact op met uw PwC adviseur, met Jan Nieuwenhuizen +31 (0)88 792 1438 of met Maiko van Bakel +31 (0)88 792 1791.

Bron

Kabinetsreactie evaluaties giftenaftrek en ANBI/SBBI-regeling, Kamerbrief d.d. 26 april 2018.

Contact

Jan Nieuwenhuizen

Senior director, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 14 38

Volg ons