Tweede Kamer neemt Pakket Belastingplan 2019 en ATAD 1 aan

20/11/18

Op 15 november 2018 heeft de Tweede Kamer gestemd over de wetsvoorstellen pakket Belastingplan 2019 en ATAD 1. Deze wetsvoorstellen zijn aangenomen, inclusief de wijzigingen uit de diverse Nota’s van Wijziging. Als gevolg van het debat met de Tweede Kamer zijn deze wetsvoorstellen op een paar punten door amendementen aangepast.

Opvallend is het amendement dat bij wetsvoorstel ATAD 1 is aangenomen. Hiermee zal de CFC-maatregel worden aangepast door een laagbelastende staat te definiëren als een land met een statutair Vpb-tarief dat lager ligt dan 9% in plaats van 7%.

Pakket Belastingplan 2019

Het Pakket Belastingplan 2019 is een omvangrijk pakket dat bestaat uit de volgende zeven wetsvoorstellen: Pakket Belastingplan 2019; Overige fiscale maatregelen; Wet bedrijfsleven 2019 (voorheen Wet bronbelasting 2020); Fiscale vergroeningsmaatregelen; Wet aanpassing kansspelbelasting voor sportweddenschappen; Wet implementatie artikel 1 richtlijn elektronische handel; Wet modernisering kleineondernemersregeling.

ATAD 1

Met het aannemen van het wetsvoorstel ATAD 1 wordt de EU-richtlijn ter voorkoming van belastingontwijking, de Anti Tax Avoidance Directive (‘ATAD 1’) geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Dit brengt wijzigingen met zich mee in de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 en de Invorderingswet 1990.

Belangrijke maatregelen in ATAD 1 zijn de earningsstrippingregeling, die de aftrekbaarheid van rente beperkt, en maatregelen voor controlled foreign companies (‘CFC’s’). Door het aangenomen amendement wordt deze laatste maatregel aangepast. Landen zullen nu als een laagbelast land worden gezien als zij een belastingtarief hebben van minder dan 9 procent (voorstel was 7 procent).

 

Wat is het vervolgproces?

In december bespreekt de Eerste Kamer de wetsvoorstellen. De geplande stemming in de Eerste Kamer over het gehele pakket Belastingplan 2019 en ATAD 1, inclusief wijzigingen, is voorzien voor dinsdag 18 december. De Eerste Kamer kan het dan alleen nog aannemen of verwerpen. Wijzigingen of verbeteringen via amendementen kunnen niet meer worden voorgesteld. Naar alle waarschijnlijkheid zal de Eerste Kamer de wetsvoorstellen aannemen en zijn zij daarmee definitief.

Wat betekent dit voor u?

Zowel het Pakket Belastingplan 2019 als ATAD 1 zullen voor veel bedrijven fiscale impact hebben. Onze Belastingplan-pagina geeft u van alle maatregelen de laatste stand van zaken. Aan de hand van deze informatie kunt u bepalen wat de nieuwe plannen voor u of uw bedrijf betekenen.

Voortgang wetsvoorstel spoedreparatie fiscale eenheid

Naast het pakket Belastingplan 2019 is ook het nog lopende wetsvoorstel Wet spoedreparatie fiscale eenheid van belang voor het bedrijfsleven. Op dit moment is er nog geen concrete datum bekend voor de behandeling van dit wetsvoorstel door de Tweede Kamer. De staatssecretaris heeft aangegeven dat dit te maken heeft met de complexiteit van het onderwerp. De staatssecretaris hoopt dat de parlementaire behandeling kan worden afgerond voor 1 januari 2019, maar het kan ook het eerste kwartaal van 2019 worden. Dit betekent overigens niks voor de terugwerkende kracht van het wetsvoorstel, namelijk naar 1 januari 2018.

 

Contact

Knowledge Centre

Rotterdam, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 43 51

Volg ons