EU definitief akkoord met verplichte informatie-uitwisseling door belastingadviseurs vanaf 2020

Belastingadviseurs en andere tussenpersonen die over belasting adviseren, moeten vanaf 2020 informatie over bepaalde adviezen uitwisselen met de belastingdienst. Deze verplichting vloeit voort uit een richtlijn die op 25 juni 2018 in werking treedt. De verplichte informatie-uitwisseling geldt voor grensoverschrijdende transacties die voldoen aan bepaalde kenmerken. Deze kenmerken zouden moeten wijzen op bepaalde ongewenste fiscale planning. De Europese regels bouwen voort op andere Europese transparantieregels en anti-misbruikmaatregelen, waarbij het doel is belastingontwijking tegen te gaan. EU lidstaten moeten de regels uiterlijk 31 december 2019 in hun wetten hebben geïmplementeerd.

Wat betekent dit voor u?

Indien u wordt geadviseerd over grensoverschrijdende transacties met een van de genoemde kenmerken, dan is het mogelijk dat uw adviseur informatie over deze transactie moet uitwisselen met de belastingdienst. In bepaalde gevallen zult u zelf moeten rapporteren, bijvoorbeeld indien u geen gebruik maakt van een adviseur maar wel grensoverschrijdende transacties doet die voldoen aan een van de kenmerken. Het doel van de EU is dat lidstaten hiermee de mogelijkheid krijgen om eventueel hun wetgeving aan te passen, zodat ongewenste belastingplanning kan worden voorkomen. Het is niet de bedoeling dat de positie van individuele belastingplichtigen verder wordt onderzocht aan de hand van deze informatie.

Kenmerken van transacties waarvoor informatie moet worden uitgewisseld

Tussenpersonen en in sommige gevallen belastingplichtigen, zullen informatie moeten uitwisselen over grensoverschrijdende transacties met bepaalde kenmerken. Het moet dus gaan om een transactie waarbij tenminste één EU lidstaat en een andere staat (binnen of buiten de EU) is betrokken. Dit kan gaan om transacties met gevolgen voor winstbelastingen of andere directe belastingen, zoals gevolgen bij salary splits. Er hoeft alleen informatie te worden uitgewisseld over transacties die voldoen aan bepaalde kenmerken.

Deze kenmerken doen zich bijvoorbeeld voor bij transacties waarbij een fiscaal aftrekbare betaling wordt gedaan aan een andere onderneming, waarbij:

  • De ontvanger van de betaling voor belastingwetgeving niet gevestigd is enige jurisdictie; of

  • De ontvanger van de betaling is gevestigd in een land waar geen of heel weinig winstbelasting wordt geheven; of

  • De betaling in het land van de ontvanger is vrijgesteld van de winstbelasting; of

  • De betaling in het land van de ontvanger is onderworpen aan een bijzonder voordelig belastingregime.

Voor genoemde kenmerken geldt dat informatie-uitwisseling alleen dan verplicht is, als het belastingvoordeel het hoofddoel of een van de hoofddoelen van de transactie is. Voor een aantal andere kenmerken is het niet noodzakelijk dat het hoofddoel of een van de hoofddoelen het behalen van een belastingvoordeel is. Dit geldt bijvoorbeeld voor transacties waarbij verrekenprijzen worden vastgesteld voor moeilijk te waarderen immateriële activa.

Informatie-uitwisseling

Indien informatie moet worden gemeld, moet dit gebeuren binnen 30 dagen nadat de transactie - kort gezegd - is geadviseerd of kan worden opgezet. Wanneer de lidstaten de informatie hebben ontvangen wordt deze uitgewisseld met andere lidstaten waarop de transactie van toepassing is.

Contact

Knowledge Centre

Rotterdam, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 43 51

Volg ons