Werkgevers krijgen extra tijd voor administratieve voorwaarden lage WW-premie

10/12/19

De laatste update van dit bericht was op 15 januari 2020

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in werking. Onderdeel hiervan is de gewijzigde WW-premie. Per 2020 geldt een lage WW-premie (2,94%) en een hoge WW-premie (7,94%). De eerste geldt voor werknemers met een vast contract en de tweede voor werknemers met een contract voor bepaalde tijd. Om de lage WW-premie te mogen toepassen moet voor de werknemer een schriftelijke arbeidsovereenkomst in de loonadministratie zijn opgenomen. Op dit punt geeft de minister werkgevers nu drie maanden uitstel: uiterlijk voor 1 april 2020 moet aan deze voorwaarde zijn voldaan.

Administratieve voorwaarden lage WW-premie

Voor toepassing van de lage WW-premie is vereist dat een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, door beide partijen ondertekend, in de loonadministratie is opgenomen. Daarnaast moet op de loonstrook staan of sprake is van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Als alternatief voor de schriftelijke arbeidsovereenkomst is het ook voldoende als de werkgever een schriftelijk addendum op de eerdere arbeidsovereenkomst in de loonadministratie bewaart. Het addendum moet door beide partijen zijn ondertekend en hieruit moet blijken dat sprake is van een arbeidscontract voor onbepaalde tijd. Dat een schriftelijk addendum ook volstaat is recent door de Belastingdienst bekendgemaakt.

Op 16 december 2019 heeft de Belastigndienst aangegeven dat ook aan dit 'schriftelijkheidsvereiste' (de aanwezigheid van een ondertekende schrifteijke arbeidsovereenkomst of addendum) is voldaan als de werknemer via mail of in een HR-systeem akkoord is gegaan met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

 

Coulanceregeling tot 1 april 2020

Werkgeversorganisaties hebben aangegeven dat niet alle werkgevers voor 1 januari 2020 aan de voorwaarden rondom de schriftelijke arbeidsovereenkomst kunnen voldoen. Om die reden geeft de minister werkgevers op dit punt drie maanden uitstel.

Concreet betekent dit dat werkgevers de lage WW-premie mogen afdragen, ook als de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (niet zijnde een oproepovereenkomst), nog niet schriftelijk is vastgelegd, of als de arbeidsovereenkomst of het addendum nog niet door beide partijen is ondertekend. Werkgevers kunnen in deze situaties in de loonaangifte de indicatierubriek ‘schriftelijke arbeidsovereenkomst’ vullen met ‘ja’.

De coulanceregeling geldt alleen voor arbeidsovereenkomsten van werknemers die vóór 1 januari 2020 in dienst zijn getreden; voor nieuwe arbeidsovereenkomsten geldt de coulance niet.

Als voor 1 april 2020 nog niet aan de voorwaarden is voldaan maar de arbeidsovereenkomst duurt wel voort na 31 maart, dan is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 de hoge WW-premie verschuldigd.

Contact

Henk van Keersop

Henk van Keersop

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 285 13 14

Volg ons