Premies sociale zekerheid per 1 januari 2021

22/12/20

Personen die in Nederland sociaal verzekerd zijn, zijn socialezekerheidspremies verschuldigd in Nederland. Daarnaast zijn werkgevers premies verschuldigd voor hun werknemers die in Nederland sociaal verzekerd zijn. Deze premies worden jaarlijks herzien. 

In deze bijdrage vinden jullie de premies voor sociale zekerheid die in Nederland gelden per 1 januari 2021.

Premies Volksverzekering
  Maximaal
premie-
inkomen
Tarief Maximale
werknemers-
premie

  AOW

EUR 35.129 17,90% EUR 6.288,09
  ANW EUR 35.129 0,10% EUR 35,13
  WLZ EUR 35.129 9,65%  EUR 3.389,95
  AKW - - -
  Totaal   27,65% EUR 9.713,17
       

  Minus: 
  Algemene
  heffingskorting
  (premiedeel)

    EUR 2.114 -
(5,977% x
arbeidsinkomen
> EUR 21.043)*
  Minus:
  Arbeidskorting
  (premiedeel)
    EUR 3.134 -
(6% x
arbeidsinkomen
> EUR 35.652)*


De hoogte van de algemene heffingskorting en arbeidskorting is afhankelijk van de hoogte van het inkomen van de werknemer. De bedragen die hier zijn genoemd geven een indicatie. Mogelijk gelden andere bedragen, afhankelijk van het inkomen van de werknemer.


Premie voor zorg
               Maximaal
premie-
inkomen
 
Tarief Maximale
premie
    Werk-
gever
Werk-
nemer
Werk-
gever
Werk-
nemer
  Zvw EUR 58.311 7,00% 0,00% EUR 4.081,77 EUR 0,00


De Zvw-bijdrage is in principe verschuldigd door de werkgever. In aanvulling moet de werknemer een vaste jaarlijkse premie betalen voor de zorgverzekering (“nominale premie” per volwassene). Dit bedrag verschilt per zorgverzekeraar (gemiddelde voor 2021: €1.498). Voor personen die niet in dienstbetrekking werken geldt een tarief van 5,75%.


Premies werknemersverzekeringen
  Maximaal
premie-
inkomen
Tarief Maximale
premie
    Werk-
gever
Werk-
nemer
Werk-
gever
Werk-
nemer

  WW
 
Slechts één van de onderstaande tarieven (laag of hoog) is van toepassing

  > Awf - laag tarief EUR 58.311 2,70% 0,00% EUR 1.574,40 EUR 0,00
  > Awf - hoog tarief EUR 58.311 7,70% 0,00% EUR 4.489,95 EUR 0,00
  WIA
  > Basis EUR 58.311 7,03% 0,00% EUR 4.099,26 0,00%
  > Opslag EUR 58.311 0,50% 0,00% EUR 291,56 0,00%
  > Gedifferentieerde
     premie Whk
     (gemiddeld)
EUR 58.311 1,36% 0,00% EUR 793,03 0,00%
 

 

Voor een handig overzicht van deze bedragen, inclusief andere relevante tarieven voor 2021, verwijzen we jullie ook naar onze fiscale datacard.

Contact

Wendy Toonen

Wendy Toonen

Senior Manager, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)88 792 44 33

Cecile de Rooij

Senior Associate, PwC Netherlands

Tel: +31 (0)62 266 56 90

Volg ons